Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Remote Network Communicating with a Use of Wpf .net

Grzegorz Górnicki

Abstract

This thesis describes the project of a user control library that is destined for remote network communicating between users. The library offers the components that provide the text, voice and video communicating, as well as connecting to the remote desktop. The library works under the Microsoft .NET environment, as it was made with a use of a new graphical interface model — Windows Presentation Foundation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Górnicki (FEIT/ICS) Grzegorz Górnicki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Komunikacja Zdalna z Wykorzystaniem Technologii
Supervisor
Michał Nowacki (FEIT/ICS) Michał Nowacki,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001040
Keywords in Polish
Windows Presentation Foundation, WPF, Extensible Application Markup Language, XAML, .NET, .NET Framework, Microsoft Visual Studio, biblioteka kontrolek użytkownika, komunikacja sieciowa, komunikacja tekstowa, komunikacja głosowa, komunikacja wideo, zdalny pulpit
Keywords in English
Windows Presentation Foundation, WPF, Extensible Application Markup Language, XAML, .NET, .NET Framework, Microsoft Visual Studio, user control library, network communication, text communication, voice communication, video communication, remote desktop
Abstract in Polish
Praca ta prezentuje projekt biblioteki kontrolek służących do zdalnej komunikacji między użytkownikami w sieci. Udostępnia ona komponenty realizujące komunikowanie się tekstowe, głosowe i wideo między użytkownikami oraz umożliwiaj âce pracę zdalna,. Biblioteka funkcjonuje w środowisku Microsoft .NET, a wykonana została w oparciu o nowy schemat aplikacji graficznych — Windows Presentation Foundation.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4c70ac64645429f8c179c6a1e27536f/
URN
urn:pw-repo:WUTd4c70ac64645429f8c179c6a1e27536f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page