Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opracowanie tras rowerowych Mokotowa z wykorzystaniem technologii GIS

Justyna Anna Tomaszewska

Abstract

Celem pracy było stworzenie bazy danych oraz wyznaczenie z wykorzystaniem analiz sieciowych tras rowerowych dla fragmentu Warszawy. Obszar opracowania obejmował dzielnicę Mokotów. We wstępie omówiono komunikację rowerową, jej zalety i wady, a także to jak jej rozwój może wpłynąć na życie w mieście. Poruszono także kwestię istniejącej i planowanej infrastruktury rowerowej na terenie Warszawy. Scharakteryzowano obszar opracowania, dzielnicę Mokotów ze zwróceniem szczególnej uwagi na atrakcje turystyczne na jej terenie. Bazę danych tworzono w programie ArcGIS. Prace rozpoczęto od przeglądu dostępnych danych. Aktualny stan ścieżek rowerowych został udostępniony przez Zarząd Dróg Miejskich. Jest to podmiot odpowiedzialny za budowę i utrzymanie dróg rowerowych w Warszawie. Ze względu na niewystarczające pokrycie obszaru zainteresowania istniejącymi ścieżkami rowerowymi, do opracowania tras wycieczek zostały włączone także wszystkie drogi publiczne, drogi nieutwardzone i ścieżki, po których można przejechać rowerem. Dane dotyczące dodatkowych typów dróg pozyskano z Open Street Map, będącym otwartym zasobem danych, tworzonym przez wolontariuszy. Następnym etapem było stworzenie koncepcji wycieczek rowerowych po najciekawszych miejscach Mokotowa. Dla punktów pośrednich przejazdu utworzono nową warstwę obiektów punktowych. Optymalne trasy przejazdu zostały wyznaczone na podstawie analiz sieciowych. Stworzona baza danych była podstawą do opublikowania wyników i wykonania serwisu mapowego służącego do przeglądania opracowanych wycieczek rowerowych po Mokotowie. Aplikację wykonano w serwisie ArcGIS Online i jest ona dostępna dla każdego użytkownika.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Justyna Anna Tomaszewska (FGC) Justyna Anna Tomaszewska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jerzy Chmiel (FGC/DPRSISIS) Jerzy Chmiel,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Joanna Pluto-Kossakowska (FGC/DPRSISIS) Joanna Pluto-Kossakowska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
GIS, bazy danych, analizy sieciowe, Mokotów, ścieżki rowerowe
File
  • File: 1
    JustynaTomaszewska_PracaInzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5379

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4b4f540d38f4f02918396b6163fd06e/
URN
urn:pw-repo:WUTd4b4f540d38f4f02918396b6163fd06e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page