Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Symulacyjne badanie układów regulacji dwustawnej i trójstawnej

Martyna Felczak

Abstract

The engineering project described in this thesis was aimed at introducing the subject and examining the operation of control systems with a two- and three-position control. The regulator signal of a two-position control has two values (1.0) and three values (1.0, -1) in the case of a three-position control. When the controlled value reaches the amount above the set value, the regulator switches off in the two- and three-position control or the output signal is set to -1 (only in the three-position regulator). When the value is too low, the regulator turns on, then the output control value is set to 1. The systems can be modified to improve the operation by adding feedback, by changing parameters, the distribution of power supplied to the system. It all depends on what we want to regulate and what effect we want. The thesis contains a detailed theoretical description of the regulator's operation together with formulas and expected waveforms. Numerous simulations were performed using the Matlab Simulink program. For each control system, block diagrams of systems have been reproduced, parameters have been selected so that the systems function properly. The diagrams were improved by a modification which relied on the introduction of additional feedbacks. In the project the following were examined: the influence of energy supplied to the system, change of parameters of individual elements contained in the system by gradual increase. Graphs were generated for each variant, waveforms were compared and control operation was tested in every possible combination. The correctness of the systems operation was checked by substituting the given parameters with the formulas. The tables summarize the measured and calculated results. Two- and three-position controls are used wherever high accuracy is not required, they are simple in construction, and thus, cheap and reliable. They are used, for example, to control the temperature of the tank or in the room.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Martyna Felczak (WM) Martyna Felczak Wydział Mechatroniki (WM)
Tytuł w języku polskim
Symulacyjne badanie układów regulacji dwustawnej i trójstawnej
Promotor
Anna Sztyber (WM/IAR) Anna Sztyber Instytut Automatyki i Robotyki (WM/IAR)Wydział Mechatroniki (WM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Mechatroniki (WM)
Jednostka prowadząca
Instytut Automatyki i Robotyki (WM/IAR)
Kierunek / specjalność studiów
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-10-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Anna Sztyber (WM/IAR) Anna Sztyber Instytut Automatyki i Robotyki (WM/IAR)Wydział Mechatroniki (WM) Jakub Możaryn (WM/IAR) Jakub Możaryn Instytut Automatyki i Robotyki (WM/IAR)Wydział Mechatroniki (WM)
Słowa kluczowe w języku polskim
regulacja dwustawna, regulacja trójstawna
Słowa kluczowe w języku angielskim
two-position control, three-position control
Streszczenie w języku polskim
Projekt inżynierski zawarty w tej pracy miał na celu przybliżenie tematyki oraz zbadanie działania układów regulacji z przekaźnikiem dwustawnym oraz przekaźnikiem trójstawnym. Sygnał sterujący regulatora dwustawnego przyjmuje dwie wartości - 1, 0, a w przypadku regulatora trójstawnego trzy - 1, 0, -1. Gdy wielkość regulowana przyjmuje wartość powyżej ustalonej, następuje wyłączenie przekaźnika w regulatorze dwustawnym oraz trójstawnym lub przyjęcie na wyjściu sygnału równego -1 (tylko w regulatorze trójstawnym). Gdy wartość jest zbyt niska, następuje włączenie regulatora , wtedy przekaźnik na wyjściu przyjmuje wartość 1. Układy można modyfikować w celu udoskonalenia działania poprzez dodawanie sprzężeń zwrotnych, poprzez zmianę parametrów, podział mocy dostarczanej do układu. Wszystko zależy od tego co chcemy regulować i jakiego efektu pożądamy. Praca zawiera w sobie dokładny opis teoretyczny działania regulatora wraz ze wzorami i spodziewanymi przebiegami. Korzystając z programu Matlab Simulink wykonano wiele symulacji. Układy korygowano przez dodawanie sprzężeń zwrotnych. Zbadano wpływ zmian wartości energii dostarczanej do obiektu, wpływ zwiększania parametrów poszczególnych elementów układu. Wygenerowano przebiegi dla wielu kombinacji. Poprawność działania układu została sprawdzona przez porównanie wartości zmierzonych do obliczonych, wyniki zostały przedstawione w tabelach. Regulatory dwustawne oraz trójstawne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie jest wymagana duża dokładność, są proste w budowie, a co za tym idzie, tanie i niezawodne. Wykorzystywane są np. w regulacji temperatury zbiornika lub w pomieszczeniu.
Plik pracy
  • Plik: 1
    279652_inz.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 36761

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd498ccb745a940a0941f610563350942/
URN
urn:pw-repo:WUTd498ccb745a940a0941f610563350942

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony