Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of an automated guided vehicle

Piotr Zaręba

Abstract

The subject of this thesis is the preliminary design of an automated guided vehicle, whose main task is to transport loaded pallets within the hall. The assumption is that the vehicle will be characterized by a relatively simple structure and at the same time high functionality and work efficiency. For this purpose, in the SolidWorks program has been created a vehicle model including the appropriate materials from which individual parts are made. The dimensions and thickness of the load-bearing elements were estimated on the basis of manual strength calculations. The design also includes places for batteries, sensors and control elements, some of which have also been modeled in accordance with their real dimensions. The strength of the entire structure has been verified by analysis using SolidWorks Simulation. The next stage of work was the design of the drive system with the selection of appropriate actuators. Then the systems responsible for safety, navigation and control were designed and based on them the appropriate actuators were selected. After selecting all the components, a detailed electrical diagram was created, taking into account the combination of elements used in the project. The last step was to develop algorithms for the trolley's operation, based on an example of a track along which it could move.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Zaręba (FACME) Piotr Zaręba,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny zautomatyzowanego wózka transportowego
Supervisor
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2263
Reviewers
Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Urządzenia transportu bliskiegoAutomatycznie kierowany wózek transportowyWytrzymałość konstrukcjiProjekt układu elektrycznego
Keywords in English
Material-handling equipmentAutomated guided trolleyStructural strengthProject of an electrical diagram
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt wstępny zautomatyzowanego wózka transportowego, którego głównym zadaniem jest transport załadowanych palet w obrębie hali. W założeniu wózek cechować ma stosunkowo prosta konstrukcja, a jednocześnie wysoka funkcjonalność i efektywność pracy. W tym celu w programie SolidWorks stworzony został model wózka z uwzględnieniem odpowiednich materiałów, z których wykonane są poszczególne części. Wymiary oraz grubość elementów nośnych oszacowano na podstawie ręcznych obliczeń wytrzymałościowych. W konstrukcji uwzględnione zostały też miejsca na akumulatory, czujniki oraz elementy sterowania, niektóre z nich zostały także zamodelowane zgodnie z ich rzeczywistymi wymiarami. Wytrzymałość całej konstrukcji została zweryfikowana poprzez analizę z wykorzystaniem SolidWorks Simulation. Kolejnym etapem pracy był projekt układu napędowego wraz z doborem odpowiednich elementów wykonawczych. Następnie zaprojektowane zostały układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, nawigację i sterowanie i na tej podstawie dobrane odpowiednie elementy wykonawcze. Po doborze wszystkich podzespołów stworzony został szczegółowy schemat elektryczny uwzględniający połączenie elementów wykorzystanych w projekcie. Ostatnim krokiem było opracowanie algorytmów pracy wózka, na podstawie przykładowego toru po którym mógłby się poruszać.
File
  • File: 1
    275211_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35440

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd48bab420f9e4de58b3ba5667451fc98/
URN
urn:pw-repo:WUTd48bab420f9e4de58b3ba5667451fc98

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page