Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The transport system project of the rail - road loading

Natalia Anna Dębniak

Abstract

The aim of this Engineer’s thesis is to develop a project of a transportation system for a rail/road loading terminal. The solution proposed in the project encompasses infrastructure, modes of transport and technology for the management of loading units in intermodal transport. The main task of the loading terminal is the management of intermodal loading units: large containers, semi-trailers and swap bodies, delivered to and dispatched from the terminal by means of rail and road transport. The thesis consists of five chapters. The first chapter presents information on the characteristic features of intermodal transport. Loading techniques used in intermodal transport are described as well. The second chapter describes location conditions of the designed terminal. It focuses on aspects pertaining to the availability of linear infrastructure and transport corridors, but also on nodal transport infrastructure in relation to the loading terminal. The third chapter consists of extended descriptions of modes of road transport, railway wagons, as well as loading machines and devices selected to be used at the terminal. The fourth chapter presents project calculations, including the flow of loading units and the technology of loading work determined for the designed terminal. Moreover, the maximum number of loading units to be handled in the terminal is specified along with the necessary number of loading machines. Also, the demand for railway wagons and road vehicles, as well as the surface area of the stacking yard are indicated in the chapter. The conclusions of the thesis are presented in Chapter Five.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Anna Dębniak (FT) Natalia Anna Dębniak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt systemu transportowego kolejowo – samochodowej bazy przeładunkowej
Supervisor
Danuta Żebrak (FT/TSEL) Danuta Żebrak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT) Danuta Żebrak (FT/TSEL) Danuta Żebrak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, środki transportu, przewozy intermodalne, jednostka ładunkowa, kontenery, terminal przeładunkowy
Keywords in English
transport, modes of transport, intermodal transport, loading unit, containers, loading terminal
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej było opracowanie projektu systemu transportowego kolejowo – samochodowej bazy przeładunkowej. W projekcie przedstawiono rozwiązanie, w którym uwzględniono infrastrukturę, dobrano środki transportu oraz technologię obsługi jednostek ładunkowych transportu intermodalnego. Zadaniem projektowanej bazy przeładunkowej jest obsługa, jednostek ładunkowych transportu intermodalnego: kontenerów wielkich, naczep siodłowych oraz nadwozi wymiennych, które przybywają i są wyprawiane z bazy transportem kolejowym i drogowym. Na pracę dyplomową składa się pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera informacje, dotyczące charakterystyki transportu intermodalnego. Opisano w nim również technologie ładunkowe, które stosuje się w transporcie intermodalnym. W rozdziale drugim zamieszczono warunki lokalizacji projektowanej bazy przeładunkowej z uwzględnieniem aspektów dotyczących dostępu do infrastruktury liniowej oraz korytarzy transportowych. Opisano również punktową infrastrukturę transportową bazy przeładunkowej. Opis dobranych do obsługi bazy przeładunkowej środków transportu drogowego, wagonów kolejowych oraz maszyn i urządzeń ładunkowych, wraz z ich charakterystyką, znajduje się w rozdziale trzecim. Obliczenia projektowe zebrane są w rozdziale czwartym. Określone zostały dla projektowanej bazy przejścia jednostek ładunkowych, jak również technologia wykonywania prac ładunkowych. Wyznaczono maksymalną liczbę jednostek ładunkowych, obsługiwanych w bazie. Określono wymaganą liczbę maszyn ładunkowych, zapotrzebowanie na wagony kolejowe i pojazdy drogowe oraz wyznaczono pole powierzchni placu składowego. Podsumowanie pracy dyplomowej znajduje się w rozdziale piątym.
File
  • File: 1
    Praca-Inżynierska-Natalia-Dębniak-2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9541

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd47cb6a9cd3f40769ee183e2a5b43f73/
URN
urn:pw-repo:WUTd47cb6a9cd3f40769ee183e2a5b43f73

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page