Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Elaboration of the technological process of machining the hinge body of a 3D printer

Hubert Klos

Abstract

The summary The subject of this thesis is elaboration of the technological process of machining the hinge body of a 3D printer. The machining was selected as the production method. To justify this choice was necessary perform the analysis of manufacturability of the unit. During with it a material of the product, size, type of milling machine and initial division into machining operations. Presents variants of fixing, basing and setting the semi-finished product on the machine to each of the operations. The necessary calculations for the used cutting tools were also made. The production process together with the generated NC program was developed with the support of computer CAD and CAM software. To conduct a simulation of the process of manufacturing, considering time of work of the machine. Quality control was be carried out in a suitably adapted laboratory, where was a constant ambient temperature of 20 ° C is ensured. Initial measurements were made using hand-held measuring tools and detailed measurements were made on a coordinate measuring machine Mitutoyo CRYSTA-APEX S574.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Klos (FPE) Hubert Klos,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Proces technologiczny obróbki korpusu zawiasu drukarki 3D
Supervisor
Maciej Winiarski (FPE/IoMP) Maciej Winiarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maciej Winiarski (FPE/IoMP) Maciej Winiarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Jarosław Chrzanowski (FPE/IoMP) Jarosław Chrzanowski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Proces technologiczny; Obróbka skrawaniem; CAD; CAM; G-code; NC; Frezowanie; Narzędzia; Analiza technologiczności; 5-osi
Keywords in English
Technological process; Machining; CAD; CAM; G-code; NC; Milling; Tools; Analysis of manufacturability; 5-axis
Abstract in Polish
Streszczenie Tematem pracy jest opracowanie procesu technologicznego obróbki korpusu zawiasu drukarki 3D. Jako metodę wytwarzania wybrano obróbkę skrawanie, aby uzasadnić ten wybór niezbędne było przeprowadzenie analizy technologiczności podczas której wybrano wymiary przygotówki, rodzaj maszyny na której zostanie wykonany element, oraz wstępny podział na operacje i zabiegi. Do każdej z operacji przedstawiono sposób mocowania, oraz bazowania półfabrykatu. Wykonano również niezbędne obliczenia do użytych narzędzi skrawających. Proces produkcyjny wraz z wygenerowanym programem NC został opracowany przy wsparciu komputerowego oprogramowania CAD, oraz CAM. Dzięki czemu możliwe będzie przeprowadzenie symulacji wraz z czasami maszynowymi. Kontrola jakości została przeprowadzona w odpowiednio przystosowanym laboratorium, w którym zapewniono stałą temperaturę otoczenia na poziomie 20 C. Wstępnych pomiarów dokonano przy pomocy ręcznych narzędzi pomiarowych, a szczegółowe pomiary zostały dokonane na współrzędnościowej maszynie pomiarowej Mitutoyo CRYSTA-APEX S574.
File
  • File: 1
    Hubert_Klos_235734.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30378

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd4210e2c513d48b59c877a1ef4b5aeb2/
URN
urn:pw-repo:WUTd4210e2c513d48b59c877a1ef4b5aeb2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page