Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Variant analysis of interventions to reduce overheating in chosen detached house

Katarzyna Lonc

Abstract

This Bachelor Engineering thesis presents a variant analysis of different approaches to reduce overheating in the residential building during summer. A single-family detached house, located in Wołomin and built in 1986, was used as a case study example. Heat balance simulations of the building are performed using 6R1C method, a modification of 5R1C method described in EN ISO 13790. Internal air temperature is calculated for each hour of the analyzed period (June 1 - August 20) depending on the outside dry-bulb temperature and solar radiation. Overheating analysis is performed according to both adaptive and static (Fangler) comfort models. Combinations of the following options to reduce the risks of overheating were considered: mechanical night flushing, increased ventilation air stream, the use of internal or external sun-shading, and cooling the air by ground-to-air heat exchanger. In order to compare the combinations, the following values are calculated for each of them: the difference between the mean internal air temperature and the upper bound of the comfort zone, the difference between the maximum internal air temperature and the upper bound of the comfort zone, and the number of overheating hours a year. Additionally, the cost of introducing each solution is calculated. The data obtained in the study can be used by the inhabitants to decide how to protect the building against overheating.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Lonc (FEE) Katarzyna Lonc,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza wariantowa ograniczenia przegrzewania wybranego budynku jednorodzinnego
Supervisor
Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maciej Mijakowski (FEE/DHV) Maciej Mijakowski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jerzy Sowa (FEE/DHV) Jerzy Sowa,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
przegrzewanie budynków, komfort cieplny, symulacje cieplne budynku
Keywords in English
residential building overheating, thermal comfort, thermal building
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej była analiza wariantowa ograniczenia przegrzewania budynku jednorodzinnego zlokalizowano w Wołominie i wybudowanego w 1986r. W ramach pracy wykonano symulację bilansu cieplnego budynku metodą 6R1C, w wyniku której otrzymano wartość temperatury powietrza wewnętrznego dla każdej godziny analizowanego okresu (01.06-20.08) w zależności od temperatury zewnętrznej oraz natężenia promieniowania słonecznego. Analizę przegrzewania przeprowadzono wg adaptacyjnego oraz fangerowskiego modelu komfortu cieplnego. Rozpatrzono następujące warianty ograniczające ryzyko wystąpienia przegrzania: zastosowanie przewietrzenia nocnego, zwiększenie strumienia wentylacyjnego, zastosowanie wewnętrznych lub zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych oraz schłodzenie powietrza nawiewanego przez gruntowy wymiennik ciepła. Analizując wyniki dla poszczególnych metod porównano maksymalną i średnią wartość przekroczenia górnej granicy zakresu temperatury komfortu oraz liczbę godzin w ciągu roku, w których występuje przegrzanie budynku. Uwzględniono również szacowany koszt wprowadzenia danych wariantów Uzyskane dane mogą posłużyć do wyboru przez mieszkańców przedmiotowego budynków sposobu ochrony przed przegrzewaniem.
File
  • File: 1
    Analiza wariantowa ograniczenia przegrzewania wybranego budynku jednorodzinnego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13709

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd3d911953e174f3295bcc6fa11433c82/
URN
urn:pw-repo:WUTd3d911953e174f3295bcc6fa11433c82

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page