Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adaptive reuse project of a historical farm in Lombardia with the introduction of an agrotourim function

Marianna Babral

Abstract

The subject of the project is the adaptation of a historical rural complex called in Lombardia area "cascina" to a new function of an agrotourism by reorganizing the existing building. The name of the object is "Valle del Vecchio", it's located nearby the Vigevano city, around Milan. The "cascina" has been there for over 300 years now and has always functioned as a farm. Today it has to change its original role due to the economic and tecnological factors that have lead to evolve a new work structure with an entirely different set of space and people needs. The new "Valle del Vecchio" still allows the local rice production to grow, just as it has been the main income source in the last centuries, but also allows it to be an attraction for the guests for whom the countryside offers quiet relax and space so hard to find in the city. Thanks to the new function it is possible to use the existing space in a more rational way. The barn takes the most public and representative role as the restaurant and versatile conference center, using the voulted first floor space. This part of the object is fully adapted for the exercise of disabled users. The east wing, also in disuse in the last 50 years develops in a hotel area with 28 sleeping places. The first floor is adapted for disabled users. The south section remains the family house with administration rooms and introduction of new functions: workshop area and workers apartment. The west wing will host once again its original users: farm animals, that are an attraction for the guests. The project also includes a larger than the actual vegetables and fruit cultivation area and a garden project by the north courtyard.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marianna Babral (FA) Marianna Babral,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Projekt rewaloryzacji historycznego gospodarstwa rolnego w Lombardii z wprowadzeniem funkcji agroturystycznej
Supervisor
Robert Rzadkiewicz (FA/CAD) Robert Rzadkiewicz,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1923/L
Reviewers
Robert Rzadkiewicz (FA/CAD) Robert Rzadkiewicz,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Anna Grabowska (FA/CUDRL) Anna Grabowska,, Chair of Urban Design and Rural Landscape (FA/CUDRL)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
rewaloryzacja, Lombardia, cascina, gospodarstwo rolne, gospodarstwo wiejski, agroturystyka, Włochy, historyczne
Keywords in English
Adaptive reuse, Lombardia, cascina, farm, rural complex, agrotourism, Italy, historical
Abstract in Polish
Tematem pracy jest przystosowanie historycznego założenia wiejskiego typu "cascina" w Lombardii do nowej funkcji agroturystyki poprzez reorganizacje istniejącej, nieużywanej zabudowy. Obiekt nazywa się "Valle del Vecchio", znajduje się pod miastem Vigevano, w okolicach Mediolanu. "Cascina" istnieje od ponad 300 lat i do tej pory pełniła zawsze funkcję gospodarstwa wiejskiego, jednak dzisiaj rola musi ulec zmianie ze względu na przemiany gospodarczo-technologiczne, które zupełnie zmieniły strukturę pracy rolnej, wymagane przestrzenne i zasoby. Nowa "Valle del Vecchio" dalej pozwala na dotychczasowe rozwijanie lokalnej uprawy ryżu, która jest głównym źródłem utrzymania gospodarstwa od setek lat, ale staje się również atrakcją dla gości, dla których wieś oferuje relaks i przestrzeń o którą trudno w mieście. Dzięki wprowadzeniu funkcji usługowej możliwe jest racjonalne wykorzystanie istniejącej zabudowy. Obora oraz stodoła przejmują funkcję najbardziej publiczną, stając się restauracją wraz z elastyczną przestrzenią konferencyjną, wykorzystując istniejącą tam przestrzeń ze sklepieniami żaglistymi. Ta część jest w pełni przystosowana również do użytkowania również przez osoby niepełnosprawne. Skrzydło zachodnie, również nieużytkowane od lat zostaje zagospodarowane jako pokoje dla gości agroturystyki, dając 28 miejsc noclegowych, wszystkie pokoje na parterze również są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W części południowej pozostaje dom własny właścicieli wraz z administracją, wprowadzane są jednak nowe funkcje: przestrzeń warsztatowa oraz mieszkanie dla pracowników. Niska zabudowa zachodnia wcześniej pełniąca funkcje zagrody dla zwierząt przynależnym pracownikom odzyskuje swoich "mieszkańców", którzy stają się atrakcją dla gości. W projekcie przewidziane jest również poszerzenie w stosunku do aktualnego zagospodarowania części działki na uprawę roślin jadalnych oraz zaprojektowany został ogród przy dziedzińcu północnym.
File
  • File: 1
    275755_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33187

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd3cd06c3219c480e8e5b6e972df1b95c/
URN
urn:pw-repo:WUTd3cd06c3219c480e8e5b6e972df1b95c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page