Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Obsługa połączeń przychodzących w systemie Android

Karolina Brym

Abstract

The main objective of this thesis was the analysis of the problem of unwanted incoming telephone calls and possibilities of service them. The focus was on behaviour of the Android system in this case. Currently available solutions were presented and it was proven that production of better solution is impossible. The other ways of solving the problem were evaluated and the best option was choosen to implement. The idea was to use Bluetooth trasmission in order to take control of a voice call remotely from a computer. Program that simulate unavailability of the user has been implemented. The program answers the incoming call and plays audio message choosen by the user. In the end the program was functionally tested and the possibilites of future development were presented.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Karolina Brym (WEiTI) Karolina Brym Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Obsługa połączeń przychodzących w systemie Android
Promotor
Marcin Golański (WEiTI/IT) Marcin Golański Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
Telekomunikacja (Telecommunications)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
19-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Marcin Golański (WEiTI/IT) Marcin Golański Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
Połączenia przychodzące, Android
Słowa kluczowe w języku angielskim
Incoming calls, Android
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy była analiza problemu niechcianych przychodzących połączeń telefonicznych i możliwości ich obsługi. Została przeprowadzona analiza zachowania systemu Android w tymże przypadku. Przedstawione zostały dostępne obecnie rozwiązania oraz udowodniono, że realizacja aplikacji Android lepszej, niż dotychczasowe jest niemożliwa. Ocenione zostały możliwości innego podejścia do rozwiązania problemu oraz według tej idei został zaimplementowany program. Idea zakładała użycie transmisji Bluetooth w celu kontroli połączenia głosowego z poziomu komputera. Zaimplementowany został program imitujący niedostępność użytkownika: odbierający połączenia i odtwarzający wiadomość głosową do nadawcy. Na końcu zostały wykonane testy funkcjonalne aplikacji oraz ocena realizacji i możliwości dalszego rozwoju rozwiązania.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 9816

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd3a2929f64084ce7ad5f954652fc0583/
  URN
  urn:pw-repo:WUTd3a2929f64084ce7ad5f954652fc0583

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek