Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Incoming calls service in the Android system

Karolina Brym

Abstract

The main objective of this thesis was the analysis of the problem of unwanted incoming telephone calls and possibilities of service them. The focus was on behaviour of the Android system in this case. Currently available solutions were presented and it was proven that production of better solution is impossible. The other ways of solving the problem were evaluated and the best option was choosen to implement. The idea was to use Bluetooth trasmission in order to take control of a voice call remotely from a computer. Program that simulate unavailability of the user has been implemented. The program answers the incoming call and plays audio message choosen by the user. In the end the program was functionally tested and the possibilites of future development were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Brym (FEIT) Karolina Brym,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Obsługa połączeń przychodzących w systemie Android
Supervisor
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Połączenia przychodzące, Android
Keywords in English
Incoming calls, Android
Abstract in Polish
Celem pracy była analiza problemu niechcianych przychodzących połączeń telefonicznych i możliwości ich obsługi. Została przeprowadzona analiza zachowania systemu Android w tymże przypadku. Przedstawione zostały dostępne obecnie rozwiązania oraz udowodniono, że realizacja aplikacji Android lepszej, niż dotychczasowe jest niemożliwa. Ocenione zostały możliwości innego podejścia do rozwiązania problemu oraz według tej idei został zaimplementowany program. Idea zakładała użycie transmisji Bluetooth w celu kontroli połączenia głosowego z poziomu komputera. Zaimplementowany został program imitujący niedostępność użytkownika: odbierający połączenia i odtwarzający wiadomość głosową do nadawcy. Na końcu zostały wykonane testy funkcjonalne aplikacji oraz ocena realizacji i możliwości dalszego rozwoju rozwiązania.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 9816

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd3a2929f64084ce7ad5f954652fc0583/
  URN
  urn:pw-repo:WUTd3a2929f64084ce7ad5f954652fc0583

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard