Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

the Emulation of Widgets’ Structure and Behaviour with Delegate Mechanism of Model/view Architecture in Qt4 Library

Piotr Małek

Abstract

This thesis describes ways to present model data in view as a regular widgets only by using Qt4 delegate. Each solution is well described with outlixted its pros and cons. Moreover, the most universal of them is implemented as a library and described in detail.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Małek (FEIT/ICS) Piotr Małek,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wykorzystanie mechanizmu delegata do emulacji struktury i zachowania widżetów w architekturze Model/Widok biblioteki Qt4
Supervisor
Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001130
Keywords in Polish
Qt, widżet, delegat, architektura Model/Widok
Keywords in English
Qt, widget, delegate, Model/View arcbitecture
Abstract in Polish
Praca ta prezentuje możliwości wykorzystania mechanizmu delegata do prezentacji danych za pomocą widżetów w architekturze Model! Widok biblioteki Qt4. Przedstawiany jest w niej szereg rozwiązań umożliwiających osiągnięcie tego celu, z dokładnym opisem implementacji jednego, najbardziej uniwersalnego, z nich.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd39aa26970bb4502abe9e2c98041c2c4/
URN
urn:pw-repo:WUTd39aa26970bb4502abe9e2c98041c2c4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page