Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The desing and specification of control algorithms for the selected item of ITS

Maksymilian Filiks

Abstract

In this thesis elements of ITS were characterized. The selected basic ITS systems which are used in traffic control were presented. For one of the Intelligent Transportation Systems elements, which is parking, the characteristic of instumentation, necessary to efficient functioning of parking information system was also presented. The second part of thesis contains realization of parking information model. Assumptions and location of the parking were presented. Park&Ride parking type was choosen and it was located in Białołęka district in Warsaw. In the area operated by parking it is suggested to place variable content displays which are directing to the parking. The plans and the equipment of the proposed parking were also presented. Additionally algorithms to control the parking and to count empty places were created. Using Active-HDL, the model of the device in VHDL language as well as in the form of finite automata herarchical transtion graphs was specified. Prepared driver model was verified to prove correctness of work of the device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maksymilian Filiks (FT) Maksymilian Filiks,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Opracowania i specyfikacja algorytmów sterowania wybranym elementem systemu ITS
Supervisor
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Zbigniew Kasprzyk (FT/DTT) Zbigniew Kasprzyk,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Inteligentne systemy transportowe, systemy parkingowe, specyfikacja w języku VHDL, sterowanie ruchem
Keywords in English
Intelligent transportation system, parking systems, specification in VHDL language, traffic control.
Abstract in Polish
W pracy scharakteryzowano elementy systemu ITS. Przedstawiono wybrane podstawowe systemy ITS, które znajdują zastosowanie w sterowaniu ruchem drogowym. Dla jednego z elementów Inteligentnych Systemów Transportowych – parkowania – przedstawiono charakterystykę oprzyrządowania, koniecznego do sprawnego funkcjonowania systemu informacji parkingowej. Druga część pracy zawiera realizację modelu systemu informacji parkingowej. Przedstawiono założenia oraz usytuowanie parkingu. Wybrano typ parkingu „Park&Ride” i umiejscowiono go w dzielnicy Białołęka – Warszawa. W obszarze obsługiwanym przez parking zaproponowano rozmieszczenie wyświetlaczy zmiennej treści, naprowadzające na parking. Zostały przedstawione plany oraz wyposażenie proponowanego parkingu. Dodatkowo stworzono algorytmy do sterowania parkingiem oraz zliczania na nim wolnych miejsc. Wykorzystując pakiet Active-HDL wyspecyfikowano model urządzenia w języku VHDL oraz w postaci grafów przejść automatów skończonych. Wykonany model sterownika poddano weryfikacji działania, która sprawdziła poprawność działania urządzenia.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska- Maksymilian Filiks.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9829

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd394859e6f954a0d9decc5bc895f4e12/
URN
urn:pw-repo:WUTd394859e6f954a0d9decc5bc895f4e12

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page