Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Sailplane propulsion system with internal combustion engine

Paweł Majkowycz

Abstract

The aim of this thesis is to design the sailplane propulsion system with internal combustion engine, which is embedded in a frame. The project is realized in Siemens NX 8.5, an advanced high-end CAD/CAM/CAE software. In the first part of the work is presented an overview of the existing motor gliders, types of used engines, the location of the engine in motor gliders and the way to deploy and retract the propeller in different models. In the following review of gliders there is also a motor glider’s version designed by polish engineers and students from Warsaw University of Technology and Rzeszow University of Technology. First assumptions based on the initial concept were created about the work but over time I has changed a little. In the next part of work basic parameters has been selected and 3D model was created. Especially important parameter in aircraft construction is the safety factor, which determines both the safety and aerodynamic performance. In the drawings we can see holes, which were created to reduce weight of the entire project, but without impact on the strength of part. Another important undertaken aspect of this work is the choice of material from which each component would be made of. The assembly of this project is shown in three views and two extreme positions. Moreover, an assembly drawing and descriptions were created to show all components. Designed propulsion system can be used to design a new motor glider or to improve the already existing aeronautic structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Majkowycz (FPAE) Paweł Majkowycz,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Zespół napędowy motoszybowca z silnikiem spalinowym
Supervisor
Karol Suprynowicz (FPAE/IAAM) Karol Suprynowicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-10-2016
Issue date (year)
2016
Pages
74 + rysunki
Internal identifier
MEL; PD-3824
Reviewers
Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Karol Suprynowicz (FPAE/IAAM) Karol Suprynowicz,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
Zespół napędowy motoszybowca, mechanizm wysuwania śmigła, mechanizm motoszybowca, projektowanie, śmigło
Keywords in English
Sailplane propulsion system, motor glider, propeller, design
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest konstrukcja zespołu napędowego motoszybowca z silnikiem spalinowym osadzonym w ramie. Praca realizowana jest przy pomocy programu Siemens NX 8.5 typu CAD/CAM/CAE. W pierwszej części pracy został przedstawiony przegląd istniejących motoszybowców, typ stosowanych silników, miejsce usytuowania silnika w motoszybowcach oraz sposób wysuwania i chowania śmigła w różnych modelach. W podanym przeglądzie motoszybowców oprócz firm komercyjnych można również znaleźć akademicką wersję motoszybowca skonstruowaną przez zespół inżynierów i studentów z Politechniki Warszawskiej i Rzeszowskiej. Na podstawie wstępnej koncepcji projektu zostały stworzone pierwsze założenia dotyczące pracy, które z czasem uległy niewielkiej zmianie. W dalszej części pracy zostały dobrane podstawowe parametry zespołu napędowego, wykonane obliczenia wytrzymałościowe oraz policzono żywotność poszczególnych podzespołów na podstawie których zostały wybrane oraz stworzone modele 3D. Szczególnie ważnym parametrem w konstrukcjach lotniczych jest współczynnik bezpieczeństwa, który decyduje zarówno o bezpieczeństwie jak i osiągach aerodynamicznych. W ukazanych w pracy rysunkach części można dostrzec otwory, mające na celu obniżenia masy części, nie wpływając przy tym na jej wytrzymałość. Kolejnym ważnym aspektem podjętym w pracy jest wybór materiału, z którego zostałby wykonany każdy element. Podane elementy zostaną wykonane ze stopów lekkich. W kolejnym rozdziale stworzony model 3D został przedstawiony w trzech rzutach oraz w dwóch skrajnych położeniach. Następnie, w celu pokazania stworzonych podzespołów utworzono dokumentację płaską w postaci rysunku złożeniowego i rysunków wybranych części wraz z opisem. Stworzony zespół napędowy można zastosować podczas projektowania nowego motoszybowca lub do ulepszenia już istniejącej konstrukcji lotniczej.
File
  • File: 1
    266301-Paweł Majkowycz-Zespół napędowy motoszybowca z silnikiem spalinowym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13787

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd38bd8de8a7d4d009acb16cb9a93b32f/
URN
urn:pw-repo:WUTd38bd8de8a7d4d009acb16cb9a93b32f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page