Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Porównanie właściwości kruszyw pod względem ścieralności i odporności na rozdrabnianie

Katarzyna Dec

Abstract

Tematem pracy jest porównanie właściwości wybranych kruszyw pod względem ścieralności i odporności na rozdrabnianie. Praca dotyczy badań przeprowadzanych zgodnie z europejskimi normami w bębnie Los Angeles i aparacie mikro-Devala. Celem pracy jest ocena porównawcza odporności na ścieranie i rozdrabnianie w świetle normy europejskiej PN-EN 1097 oraz starej polskiej normy PN-79/B-06714/42. Praca składa się z dwóch części, teoretycznej i badawczej. W pierwszej części, teoretycznej, scharakteryzowano surowce skalne występujące na terenie Polski wraz z ich zaproponowanym podziałem i genezą. Przedstawiono zastosowanie kruszyw w budownictwie drogowym, stawiane mu wymagania oraz jego wpływ na mieszankę mineralno-asfaltową. Podano metody oceny właściwości fizyczno-mechanicznych kruszyw w Polsce i za granicą. Zakres części drugiej, badawczej, obejmuje opis wykonanych badań oraz użytych do nich materiałów skalnych. Przedstawione są wyniki badań oraz ich ocena. Dokonano analizy właściwości fizycznych w obrębie grup kruszyw o wspólnej genezie, a następnie pomiędzy tymi grupami. Określono, jakie cechy budowy wewnętrznej kruszywa mogą mieć wpływ na te właściwości. Przeprowadzono analizę zależności pomiędzy współczynnikami opisującymi odporność na ścieranie i rozdrabnianie. Dokonano oceny przydatności przebadanych kruszyw do wykorzystania w mieszankach mineralno – asfaltowych. Przeprowadzona analiza wyników badań oraz literatury pozwala stwierdzić, że przebadane kruszywa charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Dec (FCE) Katarzyna Dec,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Supervisor
Jan Król (FCE/IRB) Jan Król,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
57
Internal identifier
DIL-3833
Reviewers
Karol Kowalski (FCE/IRB) Karol Kowalski,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Jan Król (FCE/IRB) Jan Król,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
mikro-Deval, Los Angeles, kruszywa, ścieralność, odporność na ścieranie, odporność na rozdrabnianie
File
  • File: 1
    praca inż Dec Katarzyna 243527.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5317

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd33f5f0227424958afe35ec7f1e0e9ff/
URN
urn:pw-repo:WUTd33f5f0227424958afe35ec7f1e0e9ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page