Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A mobile system for gathering opinion on flats

Piotr Mieczysław Olszewski

Abstract

The thesis describes the process of creating an opinion-gathering system based on a mobile application for the iOS platform. It includes the market analysis of similar solutions and the way to solve the problem which the author encountered when looking for the accommodation. The system is a combination of the iOS application and the web server connected with the common, relational database. The implementation of the system focuses on the correct use of development patterns in order to create a coherent system, which architecture is presented in details. It gives users the possibility to browse through numerous opinions people have shared about the real estates they have visited and also add the new ones.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Mieczysław Olszewski (FEIT) Piotr Mieczysław Olszewski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mobilny system zbierający opinie o mieszkaniach
Supervisor
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
33/16 (2147)
Reviewers
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
iOS, aplikacja mobilna, serwer www, system zbierający opinie
Keywords in English
iOS, web server, REST, gathering opinions, mobile application
Abstract in Polish
Praca opisuje proces tworzenia systemu zbierającego i prezentującego opinie na przykładzie aplikacji mobilnej na platformę iOS. Zawiera analizę rynku pod kątem podobnych produktów jak i sposób rozwiązania problemu na który natknął się jej autor podczas szukania mieszkania. System składa się z aplikacji iOS współpracującej z serwerem WWW, który ma dostęp do współdzielonej bazy danych. W implementacji zwrócono uwagę na poprawne użycie wzorców programistycznych oraz rozważne połączenie wszystkich elementów w jeden spójny system. Opisany został również sposób działania oraz testowania całości. Aplikacja iOS pozwala użytkownikowi na przeglądanie i dodawanie opinii o mieszkaniach które są zwykle dostępne na rynku nieruchomości.
File
  • File: 1
    Praca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10066

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd2eecbffbc334958bda5c912d97ebf0d/
URN
urn:pw-repo:WUTd2eecbffbc334958bda5c912d97ebf0d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page