Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Activities of the Pomiechówek Commune in range of sport practicing opportunities in 2010-2018

Rafał Malesza

Abstract

The subject of this BA thesis is the evaluation of the activities of the Pomiechówek commune in range of sport practicing opportunities in 2010-2018. The group that has been surveyed consists of eighty respondents, 86% of them are residents of the commune, and 14% of people from outside the commune. The main purpose of the thesis was to investigate whether the commune of Pomiechówek creates opportunities for practicing sports for residents. I think that sport plays a very important role in the life of every human being.Issues related to physical culture should be promoted and popularized among the public, so that everyone can be aware of the many benefits of sports. Because physical activity not only supports the physical development of the body, but also contributes to normal mental development, which is especially important for young people who are in adolescence. In order to write a BA thesis I read literature related to sport and physical culture, I used Internet sources, I used statistical data from the Central Statistical Office and I carried out my own research based on a survey questionnaire. From the analysis of the results obtained, I concluded that the commune of Pomiechówek creates opportunities for practicing sports, both for residents and arriving guests. However, the condition for this is the continuous development of the commune of Pomiechówek, based on the creation of pro-health habits among residents and the promotion of the commune as an ideal place for active recreation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Rafał Malesza (FASS) Rafał Malesza,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Działania Gminy Pomiechówek w zakresie możliwości uprawiania sportu w latach 2010-2018
Supervisor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: sport, rekreacja, kultura fizyczna, edukacja sportowa, rozwój psychofizyczny, gmina Pomiechówek
Keywords in English
Key words: sport, recreation, physical culture, sports education, psychophysical development, Pomiechówek commune
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy licencjackiej jest ocena działań gminy Pomiechówek w zakresie możliwości uprawiania sportu w latach 2010-2018. Grupa, która została poddana badaniu, składa się z osiemdziesięciu respondentów, z czego 86% stanowią mieszkańcy gminy, zaś 14 % osoby spoza niej. Głównym celem pracy było zbadanie, czy gmina Pomiechówek stwarza możliwości uprawiania sportu dla mieszkańców. Uważam, że sport pełni bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Zagadnienia związane z kulturą fizyczną powinny być promowane i popularyzowane wśród społeczeństwa, aby każdy człowiek miał świadomość, jak wiele zalet wynika z uprawiania sportu. Bowiem aktywność fizyczna nie tylko wspomaga rozwój fizyczny organizmu, ale przyczynia się także do prawidłowego rozwoju psychicznego, co jest szczególnie ważne dla młodych osób, będących w okresie dojrzewania. W celu napisania pracy zapoznałem się literaturą związaną ze sportem oraz kulturą fizyczną, skorzystałem ze źródeł internetowych, wykorzystałem dane statystyczne pochodzące z GUS oraz przeprowadziłem badania własne, oparte na kwestionariuszu ankiety. Z analizy osiągniętych wyników wywnioskowałem, że gmina Pomiechówek stwarza możliwości uprawiania sportu, zarówno dla mieszkańców jak i przybywających gości. Warunkiem tego jest jednak ciągły rozwój gminy, opierający się na kreowaniu prozdrowotnych nawyków wśród mieszkańców oraz promocji gminy jako miejsca idealnego do aktywnego wypoczynku.
File
  • File: 1
    praca_licencjacka1.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34572

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd2ea4b2e655549fda8226251a0feebcf/
URN
urn:pw-repo:WUTd2ea4b2e655549fda8226251a0feebcf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page