Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hydraulic position servomechanims parameter identification on a didactic stand

Krzysztof Jerzy Łebek

Abstract

The purpose of this paper is to identify the hydraulic position servomechanism controller parameters. To make the identification possible, a special program was developed in LabVIEW. Communication with the stand was possible thanks to myRIO, which was using the prepared program. By using the application, certain signals can be applied to the controller, so that the identification through certain methods is possible. Some of the methods, used in this paper are: Ziegler-Nichols step response, Cohen-Coon step response and Hagglund-Astrom relay tuning. The next stage is presentation of the acquired data as well as comparison of achieved results through used methods. To compare results, quality indicators had been used. Lastly, all data have been put into one table.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Jerzy Łebek (FACME) Krzysztof Jerzy Łebek,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Dobór parametrów regulatora hydraulicznego serwomechanizmu położenia na stanowisku dydaktycznym
Supervisor
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
75[1]
Internal identifier
SIMR; D-1446
Reviewers
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Sebastian Korczak (FACME/IMDF) Sebastian Korczak,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Serwomechanizm hydrauliczny2. LabVIEW3. Układy regulacji automatycznej
Keywords in English
1. Hydraulic servomechanism2. LabVIEW3. Automatic control system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest dobór parametrów regulatora hydraulicznego serwomechanizmu położenia. Aby móc wyznaczyć parametry serwomechanizmu, jako układ automatycznego sterowania została w tym celu stworzona specjalna aplikacja w środowisku LabVIEW. Do komunikacji komputera ze stanowiskiem wykorzystano platformę myRIO, która jest obsługiwana za pomocą napisanego programu. Wykorzystując aplikację można realizować typowe wymuszenia, jakie są niezbędne do prawidłowego określenia nastaw regulatora, np. wymuszenie skokowe (typowe dla metody Zieglera-Nicholsa czy Cohena-Coona) lub wymuszenie prostokątne (metoda Hagglunda-Astroma). Następnym etapem pracy jest przedstawienie otrzymanych wyników badań, jak również porównanie pomiędzy poszczególnymi metodami. Wykorzystane zostaną podstawowe parametry, jakimi można opisać, jakość sterowania, takie jak czas regulacji, maksymalny uchyb, czas narastania i inne. Na koniec zostały zebrane wszystkie wyniki w jedną tabelę.
File
  • File: 1
    Krzysztof Łebek 251397.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12002

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd2bbf27c3d584f56b29752a7d79463e0/
URN
urn:pw-repo:WUTd2bbf27c3d584f56b29752a7d79463e0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page