Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the availability of electric energy from photovoltaic panels in Poland on the example of an urban electric bus

Tomasz Krzysztof Kos

Abstract

In thesis the analyses of availability of electric energy from PV panels in Poland mounted on the roof of the electric city bus as well as their usage as element of charging station for electric vehicles were done. The purpose of thesis was to determine the possibility of obtaining electric energy from photovoltaic panels over 12 months in Poland and to use this energy to supply an electronic system, an air conditioning and heating system in electric bus. For proper analyse the review of PV modules available on the market, technical solutions for its usage in vehicles as an additional power source and simulations: photovoltaic cell, its cooperation with an electrochemical battery in an electric bus and electric vehicle charging station represented by PV panels were carried out. Conclusions include possible solutions increasing the range of an electric vehicle and assessing the profitability of investments in photovoltaic panels as an additional source of power for vehicles.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Krzysztof Kos (FACME) Tomasz Krzysztof Kos,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Badanie dostępności energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych w warunkach polskich na przykładzie miejskiego autobusu elektrycznego
Supervisor
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2055
Reviewers
Paweł Roszczyk (FACME/ICME) Paweł Roszczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: ogniwa fotowoltaiczne, autobus elektryczny, dostępność energii elektrycznej, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, elektromobilność
Keywords in English
Keywords: photovoltaic cells, electric bus, availability of electric energy, charging stations for electric vehicles, electromobility
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska bada dostępność energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych w warunkach polskich umieszczonych na dachu elektrycznego autobusu miejskiego oraz pełniących funkcję zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Celem pracy było określenie możliwości pozyskiwania energii elektrycznej pochodzącej z paneli fotowoltaicznych na przestrzeni 12 miesięcy w Polsce oraz wykorzystanie tej energii do zasilania osprzętu w pojeździe, w tym przypadku reprezentowanego przez układ elektroniczny, system klimatyzacji i ogrzewania. W celu poprawnej analizy został przeprowadzony przegląd modułów PV dostępnych na rynku, aktualnych rozwiązań zastosowania ich w pojazdach jako dodatkowego źródła zasilania oraz badania symulacyjne: ogniwa fotowoltaicznego, jego współpracy z zasobnikiem elektrochemicznym w autobusie elektrycznym oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych reprezentowaną przez panele PV. Wnioski zawierają propozycje rozwiązań zwiększających zasięg pojazdu elektrycznego oraz ocenę opłacalności inwestycji w panele fotowoltaiczne jako dodatkowego źródła zasilania pojazdów.
File
  • File: 1
    Praca_Inzynierska_Tomasz_Kos.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30485

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd29a6c53ea934729ace1754c5acbdf51/
URN
urn:pw-repo:WUTd29a6c53ea934729ace1754c5acbdf51

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page