Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The beginning and end of human life under civil law

Karolina Zielińska

Abstract

In my work, I brought up the subject of human life. I focused on the issue of the beginning and end of existence under civil law. It is about trying to clarify and binding of the secondary threads closely associated with the birth and death. I tried to describe the different positions on the same concepts and ideas. The regulations of the legislator are not shown explicitly and helped to laws supporting information and texts and publications referring to my topic. Based on the articles of the Civil Code I introduced the legal consequences of birth and death. Despite this, one of the main problems during the interpretation of the law is to determine the beginning of the protection of human life. Very often, I met up with terms such as: abortion, in vitro, euthanasia, which are treatments affect the lives. Nowadays medicine has a big impact on it and brings up the controversial discussion of the medium not only legal but also ethical and psychological. The whole is a general approximation approach from a legal and a comparison to the generally prevailing views among the various fields of science and culture.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Zielińska (FASS) Karolina Zielińska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Początek i koniec życia człowieka w świetle prawa cywilnego
Supervisor
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
prawo cywilne, początek życia, koniec życia, ochrona życia, in vitro, aborcja, eutanazja, regulacje prawne
Keywords in English
civil law, the beginning of life, the end of life, the protection of life, in vitro, abortion, euthanasia, legal regulations
Abstract in Polish
W mojej pracy poruszyłam tematykę życia człowieka. Skupiłam się na zagadnieniu początku i końca istnienia w świetle prawa cywilnego. Jest to temat trudny do sprecyzowania i wiążący się z pobocznymi wątkami ściśle związanymi z narodzinami i śmiercią. Starałam się przybliżyć różne stanowiska dotyczące samych pojęć oraz poglądów. Regulacje ustawodawcy nie w każdym wypadku są przedstawione wprost, dlatego posiłkowałam się ustawami uzupełniającymi dane zagadnienie oraz tekstami i publikacjami nawiązującymi do interesującego mnie tematu. Opierają się na artykułach Kodeksu cywilnego przedstawiłam konsekwencje prawne narodzin oraz śmierci. Mimo tego jednym z głównych problemów pojawiających się podczas interpretacji ustawy jest wyznaczenie początku ochrony życia człowieka. Bardzo często spotykałam się z takimi terminami jak: aborcja, in vitro, eutanazja, które są zabiegami ingerującymi w życie i powodują przesuwanie granic. W obecnych czasach medycyna ma duży wpływ na to i powoduje pojawienie się kontrowersyjnych dyskusji o podłożu nie tylko prawnym ale również etycznym i psychologicznym. Całość stanowi ogólne przybliżenie podejścia od strony prawnej oraz porównanie do ogólnie panujących poglądów wśród różnych dziedzin nauki i kultury.
File
  • File: 1
    K.Zielińśka - praca licencjacka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13487

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd2812d2db305489da57977d7b6320e1a/
URN
urn:pw-repo:WUTd2812d2db305489da57977d7b6320e1a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page