Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The concept of modernization of infrastructure selected station

Aleksandra Ostrowska

Abstract

The theme of this work was to present the modernization of the railway station Naleczow, located on the first-line linking Warsaw with the border crossing in Dorohusk. The main aim of this work was to adjust the station area to international requirements and standards. Indirect effect is to improve the capacity stations, increasing the comfort and safety of passengers that use it, as well as increase operating speed. The work was divided into several main parts. First is described the state of the current station Nałęczów- track system along the surface and objects to handle passenger and freight traffic. The data used were obtained from the Department of Railways in Lublin. Then presents the technical requirements necessary for the modernization, in accordance with current guidelines station and international agreements. Through the use of these parts it was possible to develop the last and most crucial. Its object was to create two options for meeting the objective pursued work. The first one involves renovation of the station increases the convenience of those traveling with capacities station without also raising its parameters. The second involves interference with the geometrical arrangement of tracks at the station while improving their technical parameters. The proposed changes to the concepts have been chosen to fulfill goal of work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Ostrowska (FT) Aleksandra Ostrowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Koncepcja modernizacji infrastruktury wybranej stacji kolejowej
Supervisor
Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT) Jarosław Poznański (FT/TSEL) Jarosław Poznański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
modernizacja, stacja kolejowa, nawierzchnia kolejowa, infrastruktura.
Keywords in English
modernization, train station, infrastructure
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy było przedstawienie modernizacji stacji kolejowej Nałęczów, znajdującej się na pierwszorzędnej linii łączącej Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku. Głównym celem pracy było dostosowanie obszaru stacji do wymogów i standardów międzynarodowych. Efektem pośrednim zostało poprawienie zdolności przepustowej stacji, zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa korzystających z niej pasażerów, a także podniesienie prędkości eksploatacyjnej. Praca została podzielona na kilka głównych części. Najpierw został opisany stan obecny stacji Nałęczów- układ torowy wraz z nawierzchnią oraz obiekty do obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego. Wykorzystane dane pozyskane zostały z Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie. Następnie przedstawione zostały wymagania techniczne niezbędne dla przeprowadzenie modernizacji, zgodne z obecnymi wytycznymi PKP i umowami międzynarodowymi. Poprzez wykorzystanie tych części możliwe było opracowanie ostatniej, najbardziej kluczowej. Jej przedmiotem stało się stworzenie dwóch wariantów umożliwiających spełnienie założonego celu pracy. Pierwszy z nich zakłada remont stacji zwiększający wygodę osób podróżujących wraz ze zdolnością przepustową stacji, bez jednoczesnego podnoszenia jej parametrów. Drugi, zakłada ingerencję w układ geometryczny torów na stacji zwiększając przy tym ich parametry techniczne. Proponowane koncepcje zmian zostały tak dobrane, aby spełniać założony cel pracy.
File
  • File: 1
    praca inżynierska Aleksandra Ostrowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11991

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd26f3a6e458548c4ba379492bdf91421/
URN
urn:pw-repo:WUTd26f3a6e458548c4ba379492bdf91421

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page