Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of fabrication parameters on structure and properties of Cu44Zr36Ti5Ag15

Bernard Kurowski

Abstract

Bulk metallic glasses are special materials. Lack of the long range ordering in their amorphous structure conditions the unique compositiom of properties. They possess high mechanical properties together with unique corrosion resistance. They enable producing very complicated shapes in one step. Metallic glasses are very sensitive to the parameters of production process and knowledge about its optimization has to be gained through experiments. This work includes the attempt to optimize the parameters of production process of bulk metallic glass Cu44Zr36Ti5Ag15. It has been based on thermal and mechanical properties of generated samples. Modifying the pressure and the temperature of mold filling process, seven fully amorphous rods have been produced. The method of differential scanning calorimetry has been used to determine thermal properties of examined alloys. The largest value of ΔTx = 44,54oC has been achieved for the glass preapared with the pressure of 400mbar and the temperature of 1000oC. The sample generated with these parameters has achieved microhardness of 678 HV0,05. Optimal parameters have been used to produce a rod of twice larger diameter (6mm). X-ray diffraction examination has confirmed the fact of achieving amorphous structure.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bernard Kurowski (FMSE) Bernard Kurowski,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wpływ parametrów wytwarzania na strukturę i właściwości stopu Cu44Zr36Ti5Ag15
Supervisor
Jerzy Latuch (FMSE/DCFM) Jerzy Latuch,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.002008
Reviewers
Elżbieta Jezierska (FMSE/DCFM) Elżbieta Jezierska,, Division of Construction and Functional Materials (FMSE/DCFM)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Masywne szła metaliczne na osnowie miedzi, właściwości cieplne i mechaniczne
Keywords in English
Cu-based bulk metallic glasses, Thermal and mechanical properties
Abstract in Polish
Masywne szkła metaliczne są wyjątkowymi materiałami. Brak uporządkowania dalekiego zasięgu w strukturze amorficznej decyduje o unikalnym zestawieniu właściwości. Wykazują wysokie właściwości mechaniczne przy dużej odporności korozyjnej. Dają one możliwość formowania detali, o skomplikowanych kształtach, w jednym cyklu roboczym. Szkła metaliczne są bardzo czułe na parametry procesu wytwarzania i wiedzę na temat optymalizacji tego procesu należy zdobywać doświadczalnie. W niniejszej pracy dokonano próby optymalizacji parametrów procesu wytwarzania masywnego szkła metalicznego Cu44Zr36Ti5Ag15 w oparciu o właściwości cieplne i mechaniczne wytwarzanych próbek. Modyfikując ciśnienie i temperaturę procesu odlewania do formy wytworzono siedem prętów o strukturze w pełni amorficznej. Metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej określono właściwości cieplne badanych stopów. Największą wartość parametru ΔTx = 44,54oC osiągnęło szkło odlane przy ciśnieniu 400 mbar i temperaturze 1000oC. Próbka wytworzona przy tych parametrach osiągnęła wartość mikrotwardości 678 HV0,05. Optymalnych parametrów użyto do wytworzenia pręta o przekroju dwukrotnie większym (6 mm). Badania dyfrakcji rentgenowskiej potwierdziły otrzymanie amorficznej struktury.
File
  • File: 1
    Bernard Kurowski praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8037

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd26082b23d6d4606b0574251a9bf2fcd/
URN
urn:pw-repo:WUTd26082b23d6d4606b0574251a9bf2fcd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page