Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Classical Graph Theory Algorithms

Aleksandra Magdalena Kuzko

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aleksandra Magdalena Kuzko (FMIS) Aleksandra Magdalena Kuzko,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Klasyczne algorytmy teorii grafów
Supervisor
Paweł Naroski (FMIS/DAC) Paweł Naroski,, Department of Algebra and Combinatorics (FMIS/DAC)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of Algebra and Combinatorics (FMIS/DAC)
Study subject / specialization
Matematyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Konstanty Junosza-Szaniawski (FMIS/DAC) Konstanty Junosza-Szaniawski,, Department of Algebra and Combinatorics (FMIS/DAC)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Paweł Naroski (FMIS/DAC) Paweł Naroski,, Department of Algebra and Combinatorics (FMIS/DAC)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
problem znajdowania najkrótszej ścieżki, algorytm Bellmana-Forda, sieci przepływowe, twierdzenie o maksymalnym przepływie i minimalnym przekroju, metoda Forda- Fulkersona, algorytm Edmondsa-Karpa
Keywords in English
shortest path problem, Bellman-Ford algorithm, flow networks, max-flow min-cut theorem, Ford-Fulkerson method, Edmonds-Karp algorithm
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 31090

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd21be1c84f9d4e9e802307047b3a5503/
  URN
  urn:pw-repo:WUTd21be1c84f9d4e9e802307047b3a5503

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard