Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Alternative preschool learning space. Non-public Green Kindergarten in Brudno, Warsaw

Wiktor Sylwester Waniek

Abstract

The subject of this thesis is a project of kindergarten building, located in Bródno quarter in Warsaw. It is designed for a non-public „Green Kindergarten” that currently functions on the site and is a part of area that is a farm within a city - „Folwark Bródno”. The aim of the project is to create a space that would enable the „Green Kindergarten” to rise children according to their unique educational program. Its system differs from the one that is common in Poland. Kindergartens main focus is to encourage children to explore nature, stimulate their creative thinking and develop problem-solving skills. The building is designed to integrate users with the landscape and the site, creating a large, natural playground. The site is a part of „Folwark Bródno” - a place that used to be the last State Collective Farm (PGR) within an urban structure of Warsaw until 1990s. Earlier, lands of the Bródno quarter had been rural for centuries. Now, it is under a rapid housing development. The former farm remains a single testimony of the past and is an attractive green space for citizens. The need to connect different facilities within „Folwark Bródno” farm is an important challenge in the project. The solution is to build a pedestrian pathway that would run across and over the land. This solutions is designed to highlight the rural heritage of the place by making a reference to roads that runs through a countryside and its fields. The „Green Kindergarten” architecture is inspired by countryside timber buildings and simple children’s drawings of a house. It results in pitched roof form of building blocks and timber facades. The building plan is based on a pathway that is a main corridor and eight simple blocks are placed lengthwise, each with a different function. The blocks on the east face a large playground composed of „fields” - stripes of different land surfaces. There is five playrooms in the kindergarten, cloakroom, kitchen, hall for events, rooms for teachers and administration. The building is designed to be a single story and made out of timber structure. The „Green Kindergarten” architecture is designed to integrate with landscape and recall a rural origin of the place. The essence of the project is to create a compelling and stimulating space for children to educate them through experience of nature.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wiktor Sylwester Waniek (FA) Wiktor Sylwester Waniek,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Alternatywna przestrzeń rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Niepaństwowe "zielone przedszkole" na Bródnie (Warszawa)
Supervisor
Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1784/L
Reviewers
Piotr Kudelski (FA/DDTA) Piotr Kudelski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA) Małgorzata Nowak-Janicka (FA/DAUD) Małgorzata Nowak-Janicka,, Division of Architectural and Urban Design (FA/DAUD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
przedszkole, niepubliczne, zielone, wieś, drewno, droga, Bródno, folwark, Warszawa, ekologiczne
Keywords in English
kindergarten, non-public, green, countryside, wood, timber, Warsaw, Poland, sustainable
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt architektoniczny przedszkola zlokalizowanego na Bródnie w Warszawie, na terenie „Folwarku Bródno” przy ul. Gilarskiej. Obiekt przeznaczony jest dla niepublicznego „Zielonego Przedszkola”, które obecnie funkcjonuje na tym terenie. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni, która umożliwi realizację programu edukacyjnego i funkcjonalnego przedszkola. Instytucja ma, alternatywny do powszechnie stosowanego w Polsce, model wychowania oparty głównie na kontakcie dzieci z naturą oraz zajęciach pobudzających ich wyobraźnię czy kreatywne myślenie. Co za tym idzie obiekt ma za zadanie integrować użytkowników z krajobrazem oraz terenem wokół, który pełni rolę placu zabaw. Działka, na której projektowany jest obiekt należy do terenu „Folwarku Bródno” - miejsca gdzie jeszcze niedawno funkcjonował ostatni na terenie Warszawy PGR (Państwowe Gospodarstwo Rolne). Ponad to jego teren, tak jak cała dzielnica Bródno, przez wieki były związane z rolnictwem. Obecnie rejon wokół „Folwarku” jest otoczony blokami mieszkalnymi, a zabudowa się intensyfikuje. Były PGR pozostaje jedynym świadectwem rolniczej przeszłości miejsca oraz stanowi atrakcyjną, zieloną przestrzeń dla mieszkańców dzielnicy. Projekt obejmuje koncepcję zagospodarowania całego terenu „Folwarku”, która powstała na podstawie analiz lokalizacji. Przez teren poprowadzona zostanie „droga”, czyli ścieżka dla pieszych połączona z kładką. To rozwiązanie połączy wszystkie atrakcje byłego PGR oraz podkreśli wiejskie korzenie poprzez nawiązanie do dróg przez pola i wsie. Architektura obiektu inspirowana jest drewnianym budownictwem wiejskim oraz dziecięcymi rysunkami, stąd drewniane elewacje oraz skośne dachy. Obiekt tworzy osiem prostych brył - domów, każdy mieści inną funkcję. Plan przedszkola kształtuje „droga”, która jest jego osią komunikacyjną (korytarzem). Bryły od wschodu zwrócone są w kierunku rozległego placu zabaw, który tworzą „pola”, czyli pasy różnego rodzaju naturalnych nawierzchni. W obiekcie mieści się pięć sal, szatnia, kuchnia do wydawania posiłków, duża sala do przedstawień, przestrzenie dla nauczycieli, pedagoga oraz pokoje administracji. Budynek projektowany jest jako obiekt parterowy wykonany w systemie drewnianym szkieletowym. Architektura „Zielonego Przedszkola” współgra z krajobrazem, przywraca wiejski charakter lokalizacji, a przede wszystkim tworzyć przyjazną i zachęcającą do aktywności przestrzeń dla dzieci. Jego rola to edukacja dzieci poprzez kontakt z naturą, lecz ma również istotny wpływ na odbiór i kształtowanie terenów dzielnicy Bródno i „Folwarku Bródno”.
File
  • File: 1
    1111568.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33155

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd208121b5fd24e58a30b41fa5ad5124d/
URN
urn:pw-repo:WUTd208121b5fd24e58a30b41fa5ad5124d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page