Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design powertrain system wheeled tractor with 3 gear, torque amplifier

Paweł Cezary Piotrowski

Abstract

The main purpose of this thesis is to analyze the tractor’s powertrain with a power of 80-110 kW and prepare preliminary design of a modernized system relying on the use of 3 gear planetary amplifier moment. The aim of the study was to obtain more gear ratio using the same classic four-speed gearbox. At the very beginning the construction of the drive system with the main emphasis on transmissions has been presented. The most commonly used gear stages and infinitely variables have been highlighted. After analyzing the available design solutions on the market it was decided to choose the tractor model Ursus symbol 1224. There has been made a detailed analysis of the drive system and the calculations for the two speed amplifier moment located in the original construction. Subsequently the characteristics of the tractor’s traction for the selected gear has been charted. The next stage involved an upgrade of the existing system by applying torque 3 gears amplifier. Other elements of the system have not been changed. After preliminary calculations of the new amplifier moment, the right amount of gear teeth has been chosen and the ratio and speed for each gear have been calculated. In the final phase of work a new characteristic of the traction’s modernized system has been implemented. Finally, two characteristics have been compared and the decision has been made whether there is a reason for implementing a change or not.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Cezary Piotrowski (FACME) Paweł Cezary Piotrowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny układu napędowego ciągnika kołowego z 3-biegowym, planetarnym wzmacniaczem momentu
Supervisor
Zbigniew Żebrowski (FACME/ICME) Zbigniew Żebrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
82
Internal identifier
SIMR; D-1415
Reviewers
Tomasz Mirosław (FACME/ICME) Tomasz Mirosław,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Zbigniew Żebrowski (FACME/ICME) Zbigniew Żebrowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Ciągnik kołowy, 2.Skrzynia biegów, 3.Wzmacniacz momentu, 4.Charakterystyka uciągu
Keywords in English
1.Wheeled tractor, 2.Gearbox, 3.Amplifier moment, 4.Characteristic of the traction
Abstract in Polish
Podstawowym zadaniem do wykonania była analiza układu napędowego ciągnika o mocy 80-110 kW oraz projekt wstępny zmodernizowanego układu, polegający na zastosowaniu trzybiegowego, planetarnego wzmacniacza momentu zamiast stosowanego obecnie 2-biegowego wzmacniacza momentu. Celem pracy było uzyskanie większej liczby przełożeń, przy tej samej klasycznej czterobiegowej skrzyni biegów. Na samym początku została przedstawiona budowa układu napędowego ze szczególnym naciskiem na skrzynie biegów. Wyróżniono najczęściej stosowane przekładnie stopniowe oraz bezstopniowe, a także przedstawiono ich zasadę działania. Po przeanalizowaniu dostępnych rozwiązań konstrukcyjnych znajdujących się na rynku dokonano wyboru ciągnika wzorcowego. Jest to ciągnik marki URSUS o symbolu 1224. Została dokonana dokładna analiza układu napędowego oraz obliczenia dotyczące dwubiegowego wzmacniacza momentu znajdującego się w oryginalnej skrzyni biegów wyżej wymienionego ciągnika. Następnie po określeniu wszystkich niezbędnych parametrów została wykreślona charakterystyka uciągu ciągnika wzorcowego dla wybranych biegów. W kolejnym etapie dokonano modernizacji istniejącego układu poprzez zastosowanie trzybiegowego wzmacniacza momentu. Pozostałe elementy układu nie uległy zmianie. Po wstępnych obliczeniach nowego wzmacniacza momentu, dobrano odpowiednią ilość zębów kół zębatych oraz obliczono przełożenia i prędkości dla poszczególnych biegów. W końcowej fazie pracy wykreślono nową charakterystykę uciągu dla zmodernizowanego układu. Ostatecznie porównano obie charakterystyki, na podstawie których potwierdzono słuszność przeprowadzenia zmian.
File
  • File: 1
    Paweł Piotrowski 251618.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12000

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd1f492274b774b469b509e8a463eafbc/
URN
urn:pw-repo:WUTd1f492274b774b469b509e8a463eafbc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page