Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of a tank for LPG storage at a pressure of 0.7 MPa and a capacity of 4 m3

Adam Piechowicz

Abstract

The purpose of this scientific work will be a designed tank in which LPG will be stored in a liquid form under the force of 0.7 MPa. The capacity of the designed tank is 4m3. The first chapter of the work presents physical properties, and it will be in the tank. It presents its properties, application, principles, how should be guided to safely use the memory, about security systems used in LPG tanks. In the first section of the chapter, focusing on the calculation of basic parameters such as thickness and type of sheet from which the stingrays with the bottoms were made. In the room you can use the appropriate functionality, such as safety, security or support. In addition to making calculations for work, a 3D model and projections of individual tank elements are also included. Autodesk Inventor was used for this purpose.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Piechowicz (FCEMP) Adam Piechowicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wstępny zbiornika do przechowywania LPG pod ciśnieniem 0,7 MPa i pojemności 4 m3
Supervisor
Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zbiornik ciśnieniowy, wysokie ciśnienie, przechowywanie LPG, obliczenia ciśnieniowe
Keywords in English
pressure vessel, LPG storage, pressure calculations, pressure equipment
Abstract in Polish
Jako cel tej pracy naukowej obrano projekt zbiornika, w którym przechowywany będzie LPG w postaci ciekłej pod ciśnieniem 0,7 MPa. Pojemność projektowanego zbiornika wynosi 4m3. Pierwszy rozdział pracy przedstawia właściwości fizyczne oraz chemiczne medium, które będzie przechowywane w zbiorniku. Przedstawiono jego właściwości, zastosowanie, zasady którymi należy kierować się, aby bezpiecznie je przechowywać, omówiono systemy bezpieczeństwa stosowane w zbiornikach LPG na przykładzie zbiornika toroidalnego oraz opisano zagrożenie jakie jest w stanie spowodować propan-butan. W pierwszym podrozdziale rozdziału drugiego skupiono się na obliczeniach dotyczących podstawowych parametrów zbiornika takich jak grubość oraz rodzaj blachy, z której wykonany zostanie płaszcz wraz z dennicami. W kolejnym podrozdziale dobrano osprzęt niezbędny do prawidłowej eksploatacji zbiornika taki jak, odpowiedni zawór bezpieczeństwa, łapy, czy też podpory. Oprócz wykonania obliczeń do pracy dołączono rysunek 3D oraz rzuty poszczególnych elementów zbiornika. Do tego celu posłużył program Autodesk Inventor.
File
  • File: 1
    253654_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15091

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd1d43445b66447fc92a53f957a22889e/
URN
urn:pw-repo:WUTd1d43445b66447fc92a53f957a22889e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page