Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the influence of supercapacitors on selected performance parameters of electric vehicles

Katarzyna Kruk

Abstract

In the modern world, very much emphasis is placed on environmental protection and all forms of limiting its contamination. In the era of economic development, it seems necessary to create a communication system that will meet people’s expectations and will not have a negative impact on the natural environment. Electric vehicles with supercapacitors as power storage seem to be an ideal solution to all these problems. This work presents important information about these accumulators as well as electric drives in passenger cars. Then, basing on an electric vehicle model built on the basis of equations and dependences of physical quantities, a number of simulation tests were carried out for various dynamic states of the vehicle: acceleration, uphill driving, pulling a trailer, braking. The simulations were carried out for a vehicle with and without a supercapacitor. Basic vehicle parameters, including battery capacity, driving range, were tested, and their energy rating was estimated basing on the use of power storage. In addition, the economic aspect of applying such a solution was also checked in commercial cars.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Kruk (FACME) Katarzyna Kruk,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza wpływu superkondensatorów na wybrane parametry pracy pojazdów elektrycznych
Supervisor
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2078
Reviewers
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Ireneusz Krakowiak (FACME/ICME) Ireneusz Krakowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
superkondensator, pojazd elektryczny, magazyn mocy, bateria elektrochemiczna
Keywords in English
supercapacitor, electric vehicle, power storage, electrochemical battery
Abstract in Polish
We współczesnym świecie bardzo duży nacisk kładzie się na ochronę środowiska oraz wszelkie formy ograniczania zanieczyszczania go. W dobie rozwoju gospodarczego, wydaje się niezbędne stworzenie takiego systemu komunikacyjnego, który wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom ludzi, a także nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne. Idealnym rozwiązaniem tych wszystkich problemów wydają się pojazdy elektryczne wraz z superkondensatorami jako magazynami mocy. W niniejszej pracy zostały przedstawione istotne informacje na temat tych urządzeń akumulujących, a także napędów elektrycznych w samochodach osobowych. Następnie, na postawie modelu pojazdu elektrycznego zbudowanego na bazie równań i zależności wielkości fizycznych, zostało przeprowadzone szereg badań symulacyjnych dla różnych stanów dynamicznych pojazdu: przyspieszanie, jazda pod górę, ciągnięcie przyczepki, hamowanie. Symulacje zostały przeprowadzone dla pojazdu z i bez superkondensatora. Badaniom podlegały podstawowe parametry pojazdu, w tym pojemność baterii, zasięg jazdy, a na ich postawie oszacowano zysk energetyczny, wynikający z zastosowania magazynów mocy. Ponadto, sprawdzony został także aspekt ekonomiczny zastosowania takiego rozwiązania w komercyjnych samochodach.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Kruk_Katarzyna_275491.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31010

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd1cac918180b4b849968e7c581aed312/
URN
urn:pw-repo:WUTd1cac918180b4b849968e7c581aed312

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page