Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Intelligent bike computer made on iOS platform

Leszek Patryk Barszcz

Abstract

In recent years majority of mobile application market is taken by applications well known as sports trackers. Their functionality persists on recording GPS path and displaying to the user data such as: made distance, training duration, maximal reached velocity, burned calories etc. This thesis represents the concept and realization of that kind of application extended by the motion detection methods. To make it possible application takes usage of data provided by the sensors of the iPhone class device. Paper covers detailed description of designing and implementation of such a system. Platform characteristics and power management are described tocover main problems. Implementation was verified by few tests in different conditions for proof.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Leszek Patryk Barszcz (FEIT) Leszek Patryk Barszcz,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Inteligentny komputer rowerowy z wykorzystaniem platformy iOS
Supervisor
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
iOS, komputer sportowy, urządzenie mobilne, sensory ruchu, GPS
Keywords in English
iOS, sports tracker, mobile device, motion sensors, GPS
Abstract in Polish
W ostatnich latach dużą popularność na rynku aplikacji mobilnych zdobyły tzw. komputery sportowe. Działanie tych aplikacji polega na zapisie śladu GPS oraz przedstawieniu użytkownikowi danych takich jak: pokonany dystans, czas trwania treningu, maksymalna osiągnięta prędkość, spalone kalorie itd. Poniższa praca przedstawia koncepcję oraz realizację tego typu aplikacji rozwiniętej o metody detekcji rodzaju zarejestrowanego ruchu na podstawie danych z dodatkowych czujników, w które wyposażone jest urządzenie mobilne klasy iPhone. Zamieszczono szczegółowy opis etapów projektowania oraz implementacji proponowanego rozwiązania. Zwrócono uwagę na ograniczenia platformy oraz konsekwencje płynące ze zwiększonego poboru energii. Przeprowadzono testy funkcjonalne mające na celu potwierdzenie skuteczności zaimplementowanych rozwiązań.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9819

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd195dea0a9654aa0a5be0432fea4c657/
URN
urn:pw-repo:WUTd195dea0a9654aa0a5be0432fea4c657

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page