Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conception and the prototype of DC motor driver

Ewa Weronika Zawadzka

Abstract

The purpose of the thesis was to design and build a prototype of power electronic system for controlling the speed and the rotation of DC motor. At the beginning of the paper there was presented the motivation of taking up the topic. The purpose of the research has been defined. The first chapter review the available tools and knowledge that is necessary to analyze the problem. For the needs of the thesis there was used a program which simulate electronic circuits operation called LTspice. This made it possible to check the correctness of the designed system before proceeding with its construction. The next step was to purchase appropriate electronic components, such as transistors, diodes or resistors. The system was initially mounted on the contact plate in order to finally verify the correctness of its operation. Subsequently the PCB was designed in the KiCad program. The project design was manually transferred to a copper plate by thermal transfer. In the final phase of the converter structure, the elements were soldered to the board, ensuring proper connections between the elements. The last stage of the project was to build a research stand. It allowed mounting a variable load on the motor controlled by the converter. Changing the load was done manually. Different weights were connected to the engine. During the test voltage at the controller output was recorded. The whole work has been summarized with synthetic conclusions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Weronika Zawadzka (FACME) Ewa Weronika Zawadzka,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Koncepcja i prototyp sterownika silnika prądu stałego
Supervisor
Robert Zalewski (FACME/IMDF) Robert Zalewski,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-04-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2106
Reviewers
Michał Makowski (FACME/IV) Michał Makowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Bogumił Chiliński (FACME/IMDF) Bogumił Chiliński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
sterownik, przekształtnik, silnik pradu stałego, mostek H, regulacja predkosci,tranzystory MOSFET
Keywords in English
driver, converter, DC motor, H-bridge, speed control, MOSFET transistors
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie oraz budowa układu energoelektronicznego słuzacego do sterowania silnikiem pradu stałego. Na poczatku pracy przedstawiona została motywacja podjecia tematyki oraz jej zakres. Zdefiniowano cel badan. W pierwszych rozdziałach dokonano przegladu dostepnych narzedzi oraz wiedzy niezbednej do analizy problemu. Na potrzeby pracy skorzystano z programu symulujacego działanie układów elektronicznych. W tym celu posłuzono sie srodowiskiem LTspice. Umozliwiło to sprawdzenie poprawnosci zaprojektowanego układu. Kolejnym krokiem było zbudowanie sterownika składajacego sie z odpowiednich czesci elektronicznych takich jak tranzystory, diody czy rezystory. Układ został poczatkowo zmontowany na płytce stykowej w celu ostatecznej weryfikacji poprawnosci jego działania. Nastepnie zaprojektowano płytke PCB w programie KiCad. Projekt płytki został własnorecznie przeniesiony na miedziana płytke za pomoca transferu termicznego. W ostatecznym etapie budowy przekształtnika komponenty zostały przylutowane do płytki zapewniajac odpowiednie połaczenia miedzy elementami. Koncowym etapem projektu było zbudowanie stanowiska badawczego. Jego działanie oparte było na montazu zmiennego obciazenia na silniku wysterowanym przez przekształtnik. Zmiana obciazenia odbywała sie manualnie. Do silnika doczepiane były kolejne odwazniki ze zróznicowana masa. Podczas badania rejestrowane było napiecie na wyjsciu sterownika. Całosc pracy została podsumowana syntetycznymi wnioskami.
File
  • File: 1
    275537_Zawadzka_dyplom.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32325

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd19135e87bab483fb8b493fa79230819/
URN
urn:pw-repo:WUTd19135e87bab483fb8b493fa79230819

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page