Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile Application delivering local news

Ashline Lovemore Mpofu

Abstract

The aim of this thesis is to design and create a mobile application that leverages geolocation technology to deliver news that is local to the location of the user. Such kinds of mobile applications are typically part of a client server structure, this thesis discusses how such an architecture could be set up and how its components could be designed and implemented. The product is an android application with a REST API server application written in Python.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ashline Lovemore Mpofu (FEIT) Ashline Lovemore Mpofu,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Mobilna aplikacja dostarczająca lokalne wiadomości
Supervisor
Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
Elektronika - Elektronika Biomedyczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
28-10-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
140/16 (2254)
Reviewers
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Robert Bembenik (FEIT/ICS) Robert Bembenik,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Android, MySQL, REST, RSS, geolokalizacja, Java, Python
Keywords in English
Android, MySQL, REST, RSS, geolocation, Java, Python
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie i stworzenie mobilnej aplikacji, wykorzystującej technologię geolokalizacyjną by dostarczyć wiadomość, która jest lokalna w miejscu stosowania. Takie rodzaje aplikacji mobilnych są zwykle częścią struktury klient-serwer. Niniejsza praca omawia jak taka architektura może być zbudowana oraz jak jej elementy mogą być opracowane i wdrożone. Produktem jest aplikacja Android z serwerem aplikacji REST API napisana w Pythonie.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 14392

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd187f1c36b55428f9f1b46eb4fcc70dd/
  URN
  urn:pw-repo:WUTd187f1c36b55428f9f1b46eb4fcc70dd

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard