Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Organizacja i funkcjonowanie spółek tramwajowych w Polsce

Wojciech Marian Górnikiewicz

Abstract

Praca zawiera dane na temat przemian w podstawach prawnych, formach zarządzania, stanie dzisiejszym, oraz przekształceniach formy organizacyjno – prawnej polskich operatorów tramwajowych. Pierwszy rozdział pracy zawiera przede wszystkim analizę Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Na drugi rozdział pracy składają się podstawy teoretyczne zarządzania usługami publicznymi w zakresie transportu zbiorowego, omówiona zostanie struktura instytucji zajmujących się transportem publicznym. Określone są tu również formy organizacyjno – prawne funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. Trzeci rozdział zawiera ogólną charakterystykę sieci transportu tramwajowego w miastach polskich, omówiona tu również zostanie struktura taboru tramwajowego. W tymże rozdziale do porównania sieci transportu tramwajowego w poszczególnych miastach użyto danych statystycznych. Ostatni rozdział pracy omawia podstawowe informacje na temat organizacji i funkcjonowania polskich operatorów tramwajowych. Informacje zawarte w tym rozdziale kolejno przedstawiają informacje o organizatorze publicznego transportu zbiorowego, o zasadach, na jakich realizowane są usługi publiczne w zakresie komunikacji tramwajowej, przedstawiono tutaj zmiany formy organizacyjnej przedsiębiorstw w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat, szczegółowo zanalizowana została struktura organizacyjna każdej spółki tramwajowej. W dużym uogólnieniu omówione zostały także najważniejsze inwestycje, prowadzone w ostatnich latach w rozwój infrastruktury tramwajowej, bądź zakupy nowego taboru, na które dofinansowanie pozyskano ze środków Unii Europejskiej.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Wojciech Marian Górnikiewicz (FASS) Wojciech Marian Górnikiewicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Supervisor
Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Edward Warzocha (FASS/DALPP) Edward Warzocha,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Paweł Sosnowski (FASS/DALPP) Paweł Sosnowski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
"publiczny transport zbiorowy"; "komunikacja miejska"; "tramwaje"; "sieci tramwajowe w Polsce"; "organizacja i funkcjonowanie systemów publicznego transportu zbiorowego"; "transport zbiorowy w gminach".
File
  • File: 1
    Praca_całość.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5503

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd185e704cbf84f9b8f62469df07fe81a/
URN
urn:pw-repo:WUTd185e704cbf84f9b8f62469df07fe81a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page