Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of hydraulic acting lift with car containing two doors placed perpendicularly

Mateusz Klepacz

Abstract

The purpose of the Diploma Thesis is to familiarize with the main aspects of design of lifts and to implement these findings in the preliminary design of a hydraulic panoramic lift with a car containing two doors placed perpendicularly. The first part of work is the review of the literature on solutions for lifts, e.g. the division into different categories of elevators and description of their construction, comparison and description of indirect and direct acting hydraulic lift. In one chapter, the selected technical solutions of modern hydraulic lifts are shown. Then the requirements of safety are described, which concern construction and operation of hydraulic lifts compatible with PN-EN 81-20:2014 standard. In another chapter the passenger movement analysis using the conventional method is carried out. The following part of work includes is the principal part of work, which was the preliminary design of indirect acting hydraulic lift with an angled two-door car. The calculations are made according to PN-EN 81-20:2014 standard. The visualization of the project is the assembly drawing of the lift.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Klepacz (FACME) Mateusz Klepacz,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny dźwigu hydraulicznego z napędem pośrednim i niesymetryczną kabiną przelotową
Supervisor
Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-05-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2124
Reviewers
Tomasz Mirosław (FACME/ICME) Tomasz Mirosław,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Artur Jankowiak (FACME/ICME) Artur Jankowiak,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Transport bliski2. Dźwigi osobowe3. Dźwigi hydrauliczne4. Ruch pasażerski
Keywords in English
1. Short distance transport2. Passenger lifts3. Hydraulic lifts4. Passenger traffic
Abstract in Polish
Celem pracy jest zapoznanie z tematyką dźwigów hydraulicznych oraz wykonanie projektu wstępnego hydraulicznego dźwigu osobowego z niesymetryczną kabiną przelotową. W pierwszej części pracy opisany został podział dźwigów na różne kategorie oraz krótki opis ich budowy. Następna część została poświęcona porównaniu i opisowi pośrednich oraz bezpośrednich układów napędowych dźwigów hydraulicznych. W kolejnym rozdziale przedstawione zostały wybrane rozwiązania techniczne współczesnych dźwigów z napędem hydraulicznym. Następnie przedstawiono wymagania bezpieczeństwa, które dotyczą budowy oraz eksploatacji dźwigów hydraulicznych zgodnych z normą PN-EN 81-20:2014. W kolejnym rozdziale przeprowadzono analizę ruchu pasażerskiego z wykorzystaniem metody konwencjonalnej. Następna część zawiera zasadniczą część pracy, jaką jest przeprowadzenie obliczeń hydraulicznego dźwigu osobowego z napędem pośrednim i niesymetryczną kabiną kątową. Obliczenia zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami obowiązującej normy PN-EN 81-20:2014. Do pracy jako załącznik został dodany rysunek montażowy dźwigu.
File
  • File: 1
    275832.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34043

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd1781b0374ee48b8ae20fa20268609b3/
URN
urn:pw-repo:WUTd1781b0374ee48b8ae20fa20268609b3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page