Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Study flowability of polyethylene PE and polypropylene PP in technologic experiment

Anna Borys

Abstract

The diploma thesis presents subjects related to polymers, processing of polymer materials, and performed flowability test of PE polyethylene and PP polypropylene in a technological way. The theoretical part of the work discusses the division of polymers, polymer properties and polymers modifiers. The recycling and use of polymers were discussed. Then, the injection process is described with the description of the injection, injection molding machine, injection mold. The end of the chapter is about methods of testing the flowability of polymer materials and related indicators are presented. Then the research part of the work is presented. It describes the properties of the tested polyethylene Hostalen GC 7260 and polypropylene Moplen HP500N. A test stand an Ultra-Tech Ponar Żywiec injection molding machine were also presented. The last chapter describes flowability tests in the technological test of PE polyethylene and PP polypropylene. Pressure and temperature affects flowability. Flowability increases with temperature and pressure. Research shows that polypropylene have greater flowability than polyethylene. Despite this polyethylene has very good strength properties and it is produced more than polypropylene.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Borys (FPE) Anna Borys,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Badanie płynności polietylenu PE i polipropylenu PP w próbie technologicznej
Supervisor
Anna Tyszkiewicz (FPE/IoMP) Anna Tyszkiewicz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Tyszkiewicz (FPE/IoMP) Anna Tyszkiewicz,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
polimer, płynność, polietylen, polipropylen, wtryskarka, recykling, próba technologiczna
Keywords in English
polymer, flowability, polyethylene, polypropylene, injection molding, recycling, technologic experiment
Abstract in Polish
W pracy dyplomowej przedstawiono zagadnienia dotyczące polimerów, przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz wykonanych badań płynności polipropylenu PP i polietylenu PE w próbie technologicznej. W teoretycznej części pracy przedstawiono podział polimerów, własności polimerów oraz modyfikatory tworzyw sztucznych. Omówiono zagadnienia recyklingu oraz wykorzystanie tworzyw sztucznych. Następnie opisano proces wtryskiwania z wymienieniem wtryskarki i formy do wtryskiwania. Koniec rozdziału przedstawia metody badania płynności tworzyw polimerowych oraz związane z nimi wskaźniki. Następnie zaprezentowano część badawczą pracy. Opisano w nim charakterystykę badanych tworzyw polietylenu Hostalen GC 7260 i polipropylenu Moplen HP500N. Przedstawiono stanowisko badawcze wtryskarkę Ultra-Tech Ponar Żywiec. Ostatni rozdział opisuje przeprowadzone w próbie technologicznej badania płynności polipropylenu PP i polietylenu PE. Na płynność wpływ mają ciśnienie i temperatura. Płynność wzrasta wraz z temperaturą oraz ciśnieniem. Z badań wynika że polipropylen ma większą płynność od polietylenu, ale polietylen ma bardzo dobre własności nie tylko wytrzymałościowe i dlatego wytwarza się go więcej niż polipropylenu.
File
  • File: 1
    ANNA_BORYS_275551_PRACA_DYPLOMOWA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36481

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd16f6878659b42eba0543fb7a8662837/
URN
urn:pw-repo:WUTd16f6878659b42eba0543fb7a8662837

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page