Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The virtualization of laboratories on a cloud computing platform

Jan Krzysztof Sobczak

Abstract

Laboratory exercises allow the acquisition of practical knowledge and are an inseparable form of student education. Conducting this type of exercises requires the availability of a laboratory, an appropriate number of laboratory workstations and the availability of the instructors. These restrictions are the cause of a reduced number of exercise deadlines. However, there is a group of laboratory exercises that only require access to desktop computers. This type of exercise can be successfully performed using virtual machines and the virtualization technique. The virtualization of laboratory exercises, along with the possibility of reserving laboratory positions, increases the number of available deadlines and allows students to access the laboratory position remotely. The purpose of the thesis is to develop a solution that will allow the implementation of virtual laboratories. The result is a service prototype based on OpenStack cloud platform. The prototype allows the management of virtual laboratories and the option of reservations. In the implementation of the service OpenStack modules were used, including the Heat module allowing for orchestration. The used Heat module allowed to create, configure and delete the laboratory workstations based on the reservations declared by students. The created prototype was developed so that it could be integrated with other applications using the developed programming accordingly to SOA architecture.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Krzysztof Sobczak (FEIT) Jan Krzysztof Sobczak,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Wirtualizacja laboratoriów na platformie chmury obliczeniowej
Supervisor
Artur Tomaszewski (FEIT) Artur Tomaszewski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Tomaszewski (FEIT) Artur Tomaszewski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz Stępniak (FEIT) Grzegorz Stępniak,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
chmury obliczeniowe, wirtualizacja, SOA, orkiestracja, OpenStack
Keywords in English
cloud computing, virtualization, SOA, orchestration, OpenStack
Abstract in Polish
Ćwiczenia laboratoryjne są nieodłączną formą kształcenia studentów pozwalającą na nabywanie wiedzy praktycznej. Przeprowadzanie tego typu ćwiczeń wymaga dostępności sal laboratoryjnych, odpowiedniej liczby stanowisk laboratoryjnych oraz dyspozycyjności prowadzących. Ograniczenia te przekładają się na zmniejszoną liczbę terminów realizacji ćwiczeń. Istnieje jednak grupa ćwiczeń laboratoryjnych, które wykonywane są wyłącznie na komputerach stacjonarnych. Taki typ ćwiczeń można z dużym powodzeniem realizować za pomocą maszyn wirtualnych przy użyciu techniki wirtualizacji. Wirtualizowanie ćwiczeń laboratoryjnych wraz z możliwością rezerwowania stanowisk laboratoryjnych pozwala na zwiększenie liczby dostępnych terminów realizacji oraz umożliwia studentom zdalny dostęp do stanowiska laboratoryjnego. Celem niniejszej pracy jest opracowanie rozwiązania pozwalającego na realizację wirtualnych laboratoriów. Efektem tej pracy jest prototyp serwisu oparty o platformę chmury obliczeniowej OpenStack. Prototyp pozwala na zarządzanie wirtualnymi laboratoriami oraz dokonywanie rezerwacji. W realizacji serwisu użyto modułów OpenStack’a, w tym modułu Heat umożliwiającego orkiestrację. Wykorzystanie modułu Heat pozwoliło tworzyć, konfigurować oraz usuwać stanowiska laboratoryjne na podstawie zadeklarowanych przez studentów rezerwacji. Stworzony prototyp został opracowany tak, aby mógł być integrowany z innymi aplikacjami za pomocą opracowanego styku programistycznego zgodnie z architekturą SOA.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35910

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd14fed7176d84bc1bc1213b090993a3f/
URN
urn:pw-repo:WUTd14fed7176d84bc1bc1213b090993a3f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page