Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Opracowanie portalu GIS dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Patrycja Chrzanowska

Abstract

Thesis describes the process of creating GIS portal, using the online application for the Museum of the Mazovian Countryside as an example. The coverage of the project is the whole area of the open-air museum. Additionally, Points of Interest were marked outside its boundaries, but within the city Sierpc or near the main roads. Paper can be divided into three main parts. First one is introduction to Geographic Information System (GIS) and the Museum. Followed by the description of the preparation stage - gathering and editing data. The last part focus solely on creating the application. Mostly on the visualization and functionality. Conclusion includes two chapters, first of which being about problems encountered during the project and used solutions. Second one about perspectives for future development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Chrzanowska (FGC) Patrycja Chrzanowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Robert Olszewski (FGC/DC) Robert Olszewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Andrzej Głażewski (FGC/DC) Andrzej Głażewski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
GIS, Muzeum Wsi Mazowieckiej, geoportal, turystyka, skansen
Keywords in English
GIS, Museum of the Mazovian Countryside, GIS portal, tourism, open-air museum
Abstract in Polish
Praca opisuje proces tworzenia portalu GIS, na przykładzie aplikacji internetowej przedstawiającej obszar Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zakres projektu obejmuje teren skansenu, dla którego przeprowadzono pełne opracowanie. Dodatkowo oznaczono punkty szczególnego zainteresowania dla docelowej grupy użytkowników znajdujące się w gminie Sierpc i przy głównych drogach dojazdowych. Praca składa się z trzech głównych części. Część pierwszą stanowi wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS) oraz opis opracowywanego obiektu. W części drugiej opisany został etap przygotowywania do tworzenia aplikacji, czyli pozyskiwanie i przetwarzanie danych. Ostatnia - trzecia część traktuje o procesie budowania portalu, z wyszczególnieniem jego wizualizacji i funkcjonalności. Pracę zakończono podsumowaniem, w którym umieszczono informacje o komplikacjach wynikłych w trakcie realizacji projektu oraz sposobie ich rozwiązania. Ponadto wskazano propozycje dalszego rozwoju aplikacji.
File
  • File: 1
    Opracowanie_portalu_GIS_dla_MWM_w_Sierpcu.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4902

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd14e7a25e3c44b7694915ff0c80610cf/
URN
urn:pw-repo:WUTd14e7a25e3c44b7694915ff0c80610cf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page