Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza wytrzymołościowa ramy motocykla DKW SB 350

Piotr Smogorzewski

Abstract

Celem mojej pracy inżynierskiej jest zapoznanie się z nowoczesnymi programami do wspomagania prac inżynierskich oraz wykonanie przy ich pomocy analizy wytrzymałościowej zabytkowego motocykla DKW SB 350 z 1936 roku dla dwóch przypadków obciążeń eksploatacyjnych: 1. Obciążenie ramy podczas wjazdu na krawężnik, 2. Obciążenie ramy podczas bocznego uderzenia w główkę ramy. Omawiana praca inżynierska podzielona jest na pięć wyraźnych rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęcony jest ogólnemu zarysowi historii marki DKW oraz zamieszczone są w nim podstawowe dane techniczno-eksploatacyjne motocykla. W drugim rozdziale mojej pracy zawarte są informacje na temat zastosowanych przeze mnie programów CAE czyli SolidWorks oraz Ansys. W kolejnym dziale opisany jest schemat tworzenia modelu 3D ramy oraz sposób postępowania przy jego konwertowaniu do programu umożliwiającego przeprowadzenie analizy wytrzymałościowej czyli Ansysa. Rozdział czwarty poświęcony jest obliczeniom siły obciążającej ramy silnika, wykorzystanej później do analizy mes. Kolejny etap pracy przedstawia analizę statyczną ramy motocykla w programie Ansys. Zamieszczone są w niej obliczenia naprężeń zredukowanych, głównych oraz przemieszczania jakie powstały pod wpływem zastosowanych obciążeń.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Smogorzewski (FACME) Piotr Smogorzewski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Supervisor
Jan Grudziński (FACME/ICME) Jan Grudziński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Wojciech Sobczykiewicz (FACME/ICME) Wojciech Sobczykiewicz,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-09-2009
Issue date (year)
2009
Pages
50
Reviewers
Włodzimierz Abramowicz (FACME/IV) Włodzimierz Abramowicz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd13909c9a9824f04873daf0396c10e52/
URN
urn:pw-repo:WUTd13909c9a9824f04873daf0396c10e52

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page