Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design project of steel one-bay industrial building with internal mezzanine

Antoni Jan Radoń

Abstract

This thesis considers the design of one-bay steel structure with an internal mezzanine. Two mezzanines are designed symmetrically on the half of the building on the sides of the bay, the second half of the hall is planned for the high storage. The span of this hall is 30m and the length is 60m. The height of the side frame columns is 10m and the height to the ridge is 12.25m. Height of the mezzanine in axis is 5m above the zero level. The industrial hall consists of 11 bearing structural portal frames which are distributed every 6m. The portal frames differ along the building due to different loadings and position. Internal frames have girder IPE500 and columns HEB260 for high storage and HEB300 for part with mezzanine. The first and last frame have cross-sections of girder IPE330, columns are made out from HEB180 for high storage part and HEB200 for part with mezzanine. All girders have haunches near the column-girder connections to improve their bending moments resistances. Two-span purlins are connected to the girders. Walls have longitundinal bracing system, roof has longitundinal and transverse bracing system. This building will be covered with sandwich panels which will guarantee good insulation and barrier from the external environment. The floor of mezzanine is projected to be “HMS Mostostal” and OSB panels. All structural profiles used in this thesis are hot-rolled of steel grade S355.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Antoni Jan Radoń (FCE) Antoni Jan Radoń,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wykonawczy stalowej przemysłowej hali jednonawowej z wewnętrzną antresolą
Supervisor
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
204+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5325
Reviewers
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Anna Maria Barszcz (FCE/ICE) Anna Maria Barszcz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja stalowa, wewnętrzna antresola, dwuteownik, skos okapowy, rygiel, eurokod
Keywords in English
steel structure, internal mezzanine, girder, I-beam, Eurocode, haunch
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest projekt wykonawczy oraz optymalizacja pod względem schematu statycznego jednonawowej hali przemysłowej z wewnętrznymi antresolami. Są rozmieszczone symetrycznie do połowy długości budynku po obu stronach hali. Antresola jest zaprojektowana pod przeznaczenie magazynowe lub biurowe. Pozostała część hali zaprojektowana jest pod wysokie składowanie. Rozpiętość ramy konstrukcji to 30m a długość to 60m. Wysokość do kalenicy wynosi 12.25m natomiast słupy ramy mają 10m wysokości. Wysokość do osi podciągów antresoli to 5m. Budynek składa się z 11 nośnych ram portalowych rozmieszczonych co 6m. Ramy portalowe różnią się między sobą ze względu na rozmieszczenie oraz obciążenie którym są poddane. Ramy wewnętrzne wykonane są z rygli o profilu IPE500 oraz słupów HEB300 dla części z antresolą i HEB260 dla części z wysokim składowaniem. Ramy skrajne są wykonane z rygli o profilu IPE330, a słupy to HEB180 dla wysokiego składowania oraz HEB200 dla części z antresolą. Wszystkie rygle mają skosy okapowe przy połączeniu ze słupem co zwiększa nośność tego przekroju w miejscach dużych momentów zginających. Płatwie dwuprzęsłowe połączone są z ryglami. W budynku występują stężenia podłużne ścian i stężenia poprzeczne oraz podłużne dachu. Dach oraz ściany budynku zostaną pokryte płytą warstwową zamocowaną do ryglówek na ścianach oraz płatwi na dachu. Podłogą antresoli jest krata pomostowa HMS Mostostal oraz płyta OSB jak warstwa wierzchnia. Wszystkie użyte przekroje są gorąco walcowanymi, a użyta stali to S355.
File
  • File: 1
    engineerthesisRadońAntoni276699.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29865

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd136a767eba4441298c9c2d05fc70ae6/
URN
urn:pw-repo:WUTd136a767eba4441298c9c2d05fc70ae6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page