Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt pasywnego budynku jednorodzinnego z lokalem usługowym

Katarzyna Grudzińska

Abstract

The thesis is an architectural and construction project of a passive single-family building with a service premise. Using the theoretical knowledge gained at the university, a modern and functional facility was designed in accordance with the applicable regulations. Choosing an architectural concept, adopting a specific structural layout, selecting the right building materials and designing the basic structural elements were made based on the standards applicable to passive buildings. The work consists of three basic parts. The descriptive part presents general issues related to passive construction. The second part of the work is a technical description, static and strength calculations of the basic structural elements and thermal calculations supplemented with a certificate of energy performance of the object. The third part is a set of architectural and construction drawings of the designed single-family home. The whole work complements the introduction, ending and list of used literature.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Katarzyna Grudzińska (WIL) Katarzyna Grudzińska Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Projekt pasywnego budynku jednorodzinnego z lokalem usługowym
Promotor
Andrzej Marecki (WIL/IIB) Andrzej Marecki Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
15-05-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
63+załączniki
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5508
Recenzenci
Andrzej Marecki (WIL/IIB) Andrzej Marecki Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Wojciech Robert Terlikowski (WIL/IIB) Wojciech Robert Terlikowski Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
budynek mieszkalny, budynek usługowy, budynek pasywny, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Słowa kluczowe w języku angielskim
residential building, service building, passive building, energy performance certificate of the building
Streszczenie w języku polskim
Poniższa praca dyplomowa to projekt architektoniczno-konstrukcyjny pasywnego budynku jednorodzinnego z lokalem usługowym. Wykorzystując zdobytą na uczelni wiedzę teoretyczną zaprojektowano nowoczesny i funkcjonalny obiekt, zgodny z obowiązującymi przepisami. Wybranie koncepcji architektonicznej, przyjęcie określonego układu konstrukcyjnego, dobranie właściwych materiałów budowlanych oraz zaprojektowanie zasadniczych elementów konstrukcyjnych wykonano w oparciu o standardy obowiązujące dla budynków pasywnych. Praca składa się z trzech podstawowych części. W części opisowej przedstawiono ogólne zagadnienia związane z budownictwem pasywny. Druga część pracy to opis techniczny, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zasadniczych elementów konstrukcyjnych oraz obliczenia cieplne uzupełnione świadectwem charakterystyki energetycznej obiektu. Część trzecią stanowi zestaw rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych projektowanego domu jednorodzinnego. Całość pracy uzupełnia wstęp, zakończenie i wykaz wykorzystanej literatury.
Plik pracy
  • Plik: 1
    praca_inż-Grudzińska-Katarzyna-s254901.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 16430

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd134a5109eac45a48fc2f70867d11e58/
URN
urn:pw-repo:WUTd134a5109eac45a48fc2f70867d11e58

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony