Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a passive single-family building with a service premise

Katarzyna Grudzińska

Abstract

The thesis is an architectural and construction project of a passive single-family building with a service premise. Using the theoretical knowledge gained at the university, a modern and functional facility was designed in accordance with the applicable regulations. Choosing an architectural concept, adopting a specific structural layout, selecting the right building materials and designing the basic structural elements were made based on the standards applicable to passive buildings. The work consists of three basic parts. The descriptive part presents general issues related to passive construction. The second part of the work is a technical description, static and strength calculations of the basic structural elements and thermal calculations supplemented with a certificate of energy performance of the object. The third part is a set of architectural and construction drawings of the designed single-family home. The whole work complements the introduction, ending and list of used literature.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Grudzińska (FCE) Katarzyna Grudzińska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt pasywnego budynku jednorodzinnego z lokalem usługowym
Supervisor
Andrzej Marecki (FCE/ICE) Andrzej Marecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-05-2019
Issue date (year)
2019
Pages
63+załączniki
Internal identifier
DIL-5508
Reviewers
Andrzej Marecki (FCE/ICE) Andrzej Marecki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Wojciech Robert Terlikowski (FCE/ICE) Wojciech Robert Terlikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
budynek mieszkalny, budynek usługowy, budynek pasywny, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Keywords in English
residential building, service building, passive building, energy performance certificate of the building
Abstract in Polish
Poniższa praca dyplomowa to projekt architektoniczno-konstrukcyjny pasywnego budynku jednorodzinnego z lokalem usługowym. Wykorzystując zdobytą na uczelni wiedzę teoretyczną zaprojektowano nowoczesny i funkcjonalny obiekt, zgodny z obowiązującymi przepisami. Wybranie koncepcji architektonicznej, przyjęcie określonego układu konstrukcyjnego, dobranie właściwych materiałów budowlanych oraz zaprojektowanie zasadniczych elementów konstrukcyjnych wykonano w oparciu o standardy obowiązujące dla budynków pasywnych. Praca składa się z trzech podstawowych części. W części opisowej przedstawiono ogólne zagadnienia związane z budownictwem pasywny. Druga część pracy to opis techniczny, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zasadniczych elementów konstrukcyjnych oraz obliczenia cieplne uzupełnione świadectwem charakterystyki energetycznej obiektu. Część trzecią stanowi zestaw rysunków architektonicznych i konstrukcyjnych projektowanego domu jednorodzinnego. Całość pracy uzupełnia wstęp, zakończenie i wykaz wykorzystanej literatury.
File
  • File: 1
    praca_inż-Grudzińska-Katarzyna-s254901.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 16430

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd134a5109eac45a48fc2f70867d11e58/
URN
urn:pw-repo:WUTd134a5109eac45a48fc2f70867d11e58

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page