Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Geodetic post-completion stocktaking of construction object on selected examples

Piotr Celiński-Spodar

Abstract

Geodetic post-completion stocktaking aims to gather data to determine the location of the new constructed buildings, putting them into a database registration and preparation of maps showing the location of these objects. Geodetic post-completion stocktaking is required to give notice of completion of construction in the body construction supervision. The work should be carried surveyor possessing the necessary professional qualifications. Performed geodetic proposes to implement it and the need for its implementation materials. After reviewing the documentation and working area, a surveyor performs necessary measurements. The measurement receives data on the production sketches and measurement reports, lists of coordinates and data sheets registration, and ultimately map the inventory of buildings. The methods and technologies and the results of measurements are described in the technical report. Next set of documentation is forwarded to the PZGiK. If PZGiK approve the work done and take it to the resource, the client can receive the results of work done, and then pass them to the construction supervision and be allowed to get permission to use the building
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Celiński-Spodar (FGC) Piotr Celiński-Spodar,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Inwentaryzacja obiektów budowlanych na wybranych przykładach
Supervisor
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
inwentaryzacja, obiekt budowlany, pomiar, mapa
Keywords in English
instance of stocktaking, construction object, measurement, map
Abstract in Polish
Inwentaryzacja obiektów budowlanych ma na celu zebranie danych pozwalających określenie położenia nowy wybudowanych obiektów budowlanych, wprowadzenie ich do baz danych ewidencyjnych oraz sporządzenie mapy przedstawiającej położenie tych obiektów. Inwentaryzacja powykonawcza jest niezbędna do złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy w organie nadzoru budowlanego. Prace tą należy zlecić geodecie posiadającemu niezbędne uprawnienia zawodowe. Wykonawca pracy geodezyjnej zgłasza zamiar jej wykonania oraz potrzebne do jej wykonania materiały. Po zapoznaniu się z dokumentacją i terenem pracy, geodeta wykonuje potrzebne pomiary. Z pomiaru otrzymuje dane pozwalające na sporządzenie szkiców i raportów pomiaru, wykazów współrzędnych oraz arkuszy danych ewidencyjnych, a w efekcie końcowym mapę z inwentaryzacji obiektów budowlanych. Użyte metody, zastosowane technologie oraz wyniki opracowanych pomiarów należy opisać w sprawozdaniu technicznym. Następne komplet dokumentacji jest przekazywany do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jeżeli PZGiK zatwierdzi wykonaną prace i przyjmie ją do zasobu, zleceniodawca może otrzymać wyniki wykonanej pracy, a następnie przekazać je do nadzoru budowlanego i otrzymać pozwolenie na użytkowanie obiektu.
File
  • File: 1
    Politechnika Warszawska - praca inzynierska - Piotr Celiński-Spodar.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10789

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd109277d43bb419393d44cd1d2e57963/
URN
urn:pw-repo:WUTd109277d43bb419393d44cd1d2e57963

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page