Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The radiophonic receiver of VHF wave signal

Włodzimierz Hepner

Abstract

Thesis titled "The radiophonic receiver of VHF wave signal" is to design and build a device allowing the reception of radio broadcasts, transmitted through frequency-modulated carrier wave in the VHF band. The individual components of the device were chosed to ensure reliable and stable operation. Used the radio receiver IC Quintic QN8025, combined with microcontroller Atmel ATmega8L allows for efficient operation of the unit, and also gives the way to the future development of the structure. With alphanumeric display of 2x16 characters and a sixteen buttons keypad, operation of the device is simple and fast.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Włodzimierz Hepner (FEIT) Włodzimierz Hepner,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Odbiornik radiofoniczny sygnału fal UKF
Supervisor
Henryk Chaciński (FEIT/IRMT) Henryk Chaciński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Elektronika i Telekomunikacja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Michał Dziewiecki (FEIT/IRMT) Michał Dziewiecki,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Henryk Chaciński (FEIT/IRMT) Henryk Chaciński,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
odbiornik, radiofoniczny, sygnału, fal, UKF, radio, FM
Keywords in English
receiver, radiophonic, signal, waves, VHF, radio, FM
Abstract in Polish
Praca dyplomowa pt. „Odbiornik radiofoniczny sygnału fal UKF” ma na celu zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia pozwalającego na odbiór audycji radiowych, przekazywanych za pośrednictwem zmodulowanej częstotliwościowo fali nośnej w paśmie UKF. Poszczególne komponenty urządzenia dobrano tak, by zagwarantować niezawodną i stabilną pracę. Zastosowany w projekcie układ odbiornika radiowego QN8025 firmy Quintic, w połączeniu z mikrokontrolerem ATmega8L firmy Atmel pozwala na efektywne działanie urządzenia, dając również drogę do przyszłego rozwoju konstrukcji. Dzięki wyświetlaczowi alfanumerycznemu o organizacji 2x16 znaków oraz klawiaturze o szesnastu przyciskach, obsługa urządzenia jest prosta i szybka.
File
  • File: 1
    Praca inż. Włodzimierz Hepner.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10380

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd100597bb77e408d982eddd34eff5ceb/
URN
urn:pw-repo:WUTd100597bb77e408d982eddd34eff5ceb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page