Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Warianty projektu koncepcyjnego modernizacji fragmantu lini kolejowej nr 202 wraz ze stacją Gondętowo

Mateusz Szczygieł

Abstract

The subject of the work is a comparison of two variants of the modernization project of the western station head station Godętowo on the railway line No. 202, in addition to the work includes the concept of reconstruction about 10 km of the route section of the discussed railway line No. 202. On the given section in the town of Bożepole Wielkie there is also a railway crossing - a road that does not meet the requirements set out in the Regulation of the Minister of Infrastructure regarding road intersections with railway tracks and sidings, the correct solution of which is presented in this diploma thesis. Variant I of the modernization project for the station Godętowo assumes the use of arch switches on the existing arch. Variant II assumes inserting into the existing arch a straight insert allowing the design of the head from ordinary switches. On the basis of these projects, an analysis will be carried out whose purpose is to determine the legitimacy, benefits and disadvantages of using arched turnouts.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Mateusz Szczygieł (WIL) Mateusz Szczygieł Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Warianty projektu koncepcyjnego modernizacji fragmantu lini kolejowej nr 202 wraz ze stacją Gondętowo
Promotor
Wojciech Antoni Oleksiewicz (WIL/IDM) Wojciech Antoni Oleksiewicz Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-12-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
71+teczka z załącznikami
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5619
Recenzenci
Wojciech Antoni Oleksiewicz (WIL/IDM) Wojciech Antoni Oleksiewicz Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Karol Brzeziński (WIL/IDM) Karol Brzeziński Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
modernizacja linii kolejowe, rozjazdy łukowe, rozjazdy w przechyłce, system ERS, przejazd kolejowo-drogowy, głowica na łuku;
Słowa kluczowe w języku angielskim
: modernization of railway lines, arched turnouts, cantilever switches, ERS system, rail-road crossing;
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem pracy jest porównanie dwóch wariantów projektu modernizacji zachodniej głowicy stacji Godętowo na linii kolejowej nr 202, oprócz tego w pracy ujęte jest przygotowanie koncepcji przebudowy około 10 km odcinka szlakowego omawianej linii kolejowej nr 202. Na danym odcinku w miejscowości Bożepole Wielkie znajduje się również przejazd kolejowo-drogowy niespełniający wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym skrzyżowań dróg z torami kolejowymi i bocznicami, którego prawidłowe rozwiązanie jest przedstawione w niniejszej pracy dyplomowej. Wariant I projektu modernizacji stacji Godętowo zakłada zastosowanie rozjazdów łukowych na istniejącym łuku. Wariant II zakłada wstawienie w istniejący łuk wstawki prostej pozwalającej na zaprojektowanie głowicy z rozjazdów zwyczajnych. Na podstawie tych projektów zostanie przeprowadzona analiza której celem jest określenie zasadności, korzyści i wad stosowania rozjazdów łukowych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inżynierska-Mateusz_Szczygieł-276644.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31686

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd090a0ff52bd47f4ae130ac1d2d35dad/
URN
urn:pw-repo:WUTd090a0ff52bd47f4ae130ac1d2d35dad

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony