Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Variants of the conceptual design of the modernization of the railway line No. 202 with the station Godętowo and the station Bożepole Wielkie

Mateusz Szczygieł

Abstract

The subject of the work is a comparison of two variants of the modernization project of the western station head station Godętowo on the railway line No. 202, in addition to the work includes the concept of reconstruction about 10 km of the route section of the discussed railway line No. 202. On the given section in the town of Bożepole Wielkie there is also a railway crossing - a road that does not meet the requirements set out in the Regulation of the Minister of Infrastructure regarding road intersections with railway tracks and sidings, the correct solution of which is presented in this diploma thesis. Variant I of the modernization project for the station Godętowo assumes the use of arch switches on the existing arch. Variant II assumes inserting into the existing arch a straight insert allowing the design of the head from ordinary switches. On the basis of these projects, an analysis will be carried out whose purpose is to determine the legitimacy, benefits and disadvantages of using arched turnouts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Szczygieł (FCE) Mateusz Szczygieł,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Warianty projektu koncepcyjnego modernizacji fragmantu lini kolejowej nr 202 wraz ze stacją Gondętowo
Supervisor
Wojciech Antoni Oleksiewicz (FCE/IRB) Wojciech Antoni Oleksiewicz,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Pages
71+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5619
Reviewers
Wojciech Antoni Oleksiewicz (FCE/IRB) Wojciech Antoni Oleksiewicz,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Karol Brzeziński (FCE/IRB) Karol Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
modernizacja linii kolejowe, rozjazdy łukowe, rozjazdy w przechyłce, system ERS, przejazd kolejowo-drogowy, głowica na łuku;
Keywords in English
: modernization of railway lines, arched turnouts, cantilever switches, ERS system, rail-road crossing;
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest porównanie dwóch wariantów projektu modernizacji zachodniej głowicy stacji Godętowo na linii kolejowej nr 202, oprócz tego w pracy ujęte jest przygotowanie koncepcji przebudowy około 10 km odcinka szlakowego omawianej linii kolejowej nr 202. Na danym odcinku w miejscowości Bożepole Wielkie znajduje się również przejazd kolejowo-drogowy niespełniający wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczącym skrzyżowań dróg z torami kolejowymi i bocznicami, którego prawidłowe rozwiązanie jest przedstawione w niniejszej pracy dyplomowej. Wariant I projektu modernizacji stacji Godętowo zakłada zastosowanie rozjazdów łukowych na istniejącym łuku. Wariant II zakłada wstawienie w istniejący łuk wstawki prostej pozwalającej na zaprojektowanie głowicy z rozjazdów zwyczajnych. Na podstawie tych projektów zostanie przeprowadzona analiza której celem jest określenie zasadności, korzyści i wad stosowania rozjazdów łukowych.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska-Mateusz_Szczygieł-276644.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31686

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd090a0ff52bd47f4ae130ac1d2d35dad/
URN
urn:pw-repo:WUTd090a0ff52bd47f4ae130ac1d2d35dad

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page