Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The construction of an injection mold with forming elements driven by hydraulic cylinders

Damian Krawczyk

Abstract

The topic of this diploma thesis is "The construction of an injection mold with forming elements driven by hydraulic cylinders". The purpose of the project is to present the methodology of designing and preparation of technical documentation of the injection mold on the example of the gutter fixing element, which is "gutter hanger". The scope of the project includes technical and economic analysis of the production and construction of the injection mold including the design of forming elements, the injection system, cooling system, the mold release system, the ejection system, and the guide system. In work also took care of the possibility of full automation of production, among others through the use of hydraulic cylinders and position sensors. Special attention has been paid to the possibility of quick disassembly and assembly of forming elements in an injection mold. In this work have been made necessary calculations for the choice of the injection molding machine, peripheral devices or the proper design of the technological and mechanical systems of the injection mold. To illustrate the costs associated with the preparation of the injection mold it was prepared an estimate with containing the prices of all used elements without costs of machining The final result of this work was the creation of full construction documentation, consisting of 3D models of forming elements along with executive drawings and a drawing of the assembly injection mold. The documentation was created using AutoCAD Mechanical 2018 and Autodesk Inventor Professional 2019, which greatly facilitated its preparation, among others through the ability to generate ready-made 2D drawings based on previously prepared 3D models or the opportunity to detect possible collisions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Krawczyk (FPE) Damian Krawczyk,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Konstrukcja formy wtryskowej z elementami formującymi napędzanymi siłownikami hydralicznymi
Supervisor
Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Zbigniew Szymaniak (FPE/IoMP) Zbigniew Szymaniak,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
forma wtryskowa, wtryskiwanie, elementy formujące, suwak, siłownik hydrauliczny, CAD, projektowanie
Keywords in English
injection mold, injection molding, forming elements, slider, hydraulic cylinder, CAD, designing
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy była „Konstrukcja formy wtryskowej z elementami formującymi napędzanymi siłownikami hydraulicznymi”. Celem realizowanego projektu było przedstawienie metodyki projektowania oraz opracowanie dokumentacji technicznej formy wtryskowej na przykładzie elementu do mocowania rynien jakim jest rynajza czołowa. Zakres pracy obejmuje analizę techniczno-ekonomiczną produkcji oraz konstrukcje formy wtryskowej, w skład której wchodzi projekt elementów formujących, układu wlewowego, układu regulacji temperatury, układu uwalniania wypraski z formy, układu wypychania oraz układu prowadzenia. W pracy również zadbano o możliwość pełnej automatyzacji produkcji m.in. poprzez zastosowanie siłowników hydraulicznych oraz czujników położenia. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość szybkiego demontażu, jak i montażu elementów formujących bez konieczności zdejmowania całego narzędzia do przetwórstwa tworzyw sztucznych, jakim jest forma wtryskowa. W pracy zostały wykonane niezbędne obliczenia odpowiadające za dobór wtryskarki, urządzeń peryferyjnych, czy też właściwe zaprojektowanie układów technologicznych i mechanicznych formy wtryskowej. Celem zobrazowania kosztów związanych z przygotowaniem formy wtryskowej sporządzono kosztorys zestawiający ze sobą ceny wszystkich znormalizowanych elementów. Efektem końcowym niniejszej pracy było utworzenie pełnej dokumentacji konstrukcyjnej, składającej się z przestrzennych modeli elementów formujących wraz z rysunkami wykonawczymi oraz rysunku zestawieniowego formy wtryskowej. Omawiania dokumentacja powstała przy użyciu programów AutoCAD Mechanical 2018 oraz Autodesk Inventor Professional 2019, co znacznie ułatwiło jej przygotowanie m.in. poprzez możliwość generowania gotowych rysunków 2D na podstawie wcześniej przygotowanych modeli 3D bądź sposobność wykrycia ewentualnych kolizji podczas zestawiania ze sobą części.
File
  • File: 1
    275564_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33942

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd08a805bc47544dfad122db5059280ae/
URN
urn:pw-repo:WUTd08a805bc47544dfad122db5059280ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page