Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of combining plates in the aspect of treatment of bone fracture of the jaw based on mini-osteosynthesis

Klaudia Łobanowska

Abstract

The work discusses the issue of comparative analysis of the joining plates in the aspect of bone fracture of the jaw. The first chapter describes the exemplary use of Finite Element Method in mandibular examinations and their important role in the treatment process and during convalescence. Next, the anatomy of the human skull, classification and characterization of the jaw fractures were presented, with the distinction of the division into proand composite fractures. The next chapter describes the mini-osteosynthesis as the most commonly used method of treating fractures of the mandibular bone together with the classification of the combining plates. Particular attention was paid to two types: standard and blocked, which were used in further studies. Next, the method of preparing the anatomical structure model, its acquisition and the method of modifying the model are described. In the next chapter, the bone was subjected to loads of various values and their impact on the correct operation of the mandible was checked. Next, the bone structure fracture and its combination with different types of plates were simulated. The conditions under which the tests were conducted are described. Then numerical analyzes of selected assembly configurations with standard and blocked plates were made. The results were interpreted and the optimal combination of plates was selected. The work and key chapters are summed up.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Łobanowska (FACME) Klaudia Łobanowska,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza porównawcza płyt zespalających w aspekcie leczenia złamania kości żuchwy opartego na osteosyntezie minipłytkowej
Supervisor
Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2057
Reviewers
Mariusz Pyrz (FACME/IV) Mariusz Pyrz,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Twardoch (FACME/IMDF) Krzysztof Twardoch,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
złamanie żuchwy, płyta blokowana, płyta standardowa, symulacja komputerowa, analiza MES
Keywords in English
mandibular fracture, blocked plate, standard plate, computer simulation, analysis FEM
Abstract in Polish
Praca omawia zagadnienie analizy porównawczej płyt zespalających w aspekcie złamania kości żuchwy. W pierwszym rozdziale opisano przykładowe wykorzystanie Metody Elementów Skończonych w badaniach żuchwy oraz ich istotną rolę w procesie leczenia oraz w okresie rekonwalescencji. Następnie przedstawiono anatomię ludzkiej czaszki, klasyfikację oraz charakterystykę złamań szczęki, z wyróżnieniem podziału na złamania proste oraz złożone. W kolejnym rozdziale opisano osteosyntezę minipłytkową, jako najczęściej stosowaną metodę leczenia złamań kości żuchwy wraz z klasyfikacją płyt zespalających. Szczególną uwagę zwrócono na dwa rodzaje: standardowe oraz blokowane, które zostały wykorzystane w dalszych badaniach. Następnie opisano sposób przygotowania modelu struktury anatomicznej, jego pozyskanie oraz sposób modyfikacji modelu. W kolejnym rozdziale poddawano kość obciążeniom o różnej wartości i sprawdzano ich wpływ na poprawną pracę żuchwy. Następnie dokonano symulacji złamania struktury kostnej oraz jej zespolenia różnymi rodzajami płyt. Opisano warunki, w jakich zostały przeprowadzone badania. Następnie dokonano analiz numerycznych wybranych konfiguracji zespoleń płytami standardowymi i blokowanymi. Dokonano interpretacji wyników oraz doboru optymalnego zestawienia płyt. Pracę oraz kluczowe rozdziały opatrzono podsumowaniem.
File
  • File: 1
    inz_Klaudia_Łobanowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30750

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd086df8e3f49452cb48d43405150cff7/
URN
urn:pw-repo:WUTd086df8e3f49452cb48d43405150cff7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page