Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of a district vehicle inspection station equipped with two control positions – universal and for vehicles with a total weight of 3.5 t

Mateusz Gołaszewski

Abstract

The aim of this thesis was to make the technological design of the district vehicle control station equipped with two control positions – universal and for vehicles with a total weight of 3.5 t. The presented concept includes plan for building plot, the design of the building of a district vehicle inspection station, as well as the spacing of control positions and diagnostic devices in them. In this thesis the overview and the analysis of most important legal acts concerning vehicle technical inspection, basic technological calculations for the planned station have been made and control and measurement equipment vital for conducting diagnostic station control tests properly have been presented. During the development of the project assumptions for the planned investment not only the nature of the planned vehicle inspection station was taken into consideration, but also the predicted structure of the tested vehicles, which is especially important when planning the layout of the control positions, selection of the equipment as well as choosing solutions in the field of technological installations. The prepared project showed that the construction of vehicle inspection station is a complex investment which requires much preparation and very careful planning.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Gołaszewski (FT) Mateusz Gołaszewski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt okręgowej stacji kontroli pojazdów wyposażonej w dwa stanowiska kontrolne - uniwersalne i dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t
Supervisor
Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Wolff (FT/DVMO) Andrzej Wolff,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT) Jerzy Bogdański (FT/DVMO) Jerzy Bogdański,, Department of Vehicle Maintance and Operation (FT/DVMO)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
stacja kontroli pojazdów, stacja diagnostyczna, badanie techniczne, stanowisko kontrolne
Keywords in English
vehicle inspection station, diagnostic station, technical inspection, control position
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było wykonanie projektu technologicznego okręgowej stacji kontroli pojazdów wyposażonej w dwa stanowiska kontrolne - uniwersalne i dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t. Przedstawiona koncepcja zawiera plan zagospodarowania działki budowlanej, projekt budynku okręgowej stacji kontroli pojazdów, jak również rozmieszczenie stanowisk kontrolnych i urządzeń diagnostycznych w nim zawartych. W poniższej pracy dokonano także przeglądu i analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących przeprowadzania badań technicznych pojazdów, wykonano podstawowe obliczenia technologiczne dla projektowanej stacji, jak również przedstawiono niezbędne wyposażenie kontrolno - pomiarowe, konieczne do prawidłowego przeprowadzania badań kontrolnych na stacji diagnostycznej. Podczas opracowywania założeń projektowych dla planowanej inwestycji, uwzględniony został nie tylko rodzaj projektowanej stacji kontroli pojazdów, ale także przewidywana struktura badanych pojazdów, co ma szczególne znaczenie przy planowaniu rozmieszczenia urządzeń na stanowiskach kontrolnych, doborze wyposażenia, jak również wyborze rozwiązań w zakresie instalacji technologicznych. Wykonany projekt pokazał, iż budowa stacji kontroli pojazdów to złożona inwestycja, która wymaga wielu przygotowań oraz bardzo starannego planowania.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska - Mateusz Gołaszewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8875

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd078f837ab124f9fa970b2813e5ed093/
URN
urn:pw-repo:WUTd078f837ab124f9fa970b2813e5ed093

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page