Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structure project of airplane wing - load analysis, conception of structure and strength analysis

Ewa Alicja Wanke

Abstract

The aim of this thesis is the airplane wings loads analysis based on selected certificated specifications. Proposing structure and strength analysis. The labor is divided into several parts: - The airplane aerodynamics, - Wings loads as a result of combined flight envelope – the establishment of a most loaded wing point, - H-tail loads, due to unusual configuration of the airplane, - Graph of loads in range function in different flight conditions, - Proposing a wing structure, - Strength analysis – calculation of deflection and angle of twist, checking stress in the wings skin and in the spar, construction testing by Tsai-Wu criterion. The results indicates that the proposing wing structure meet the requirements.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewa Alicja Wanke (FPAE) Ewa Alicja Wanke,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt struktury skrzydła samolotu - analiza obciążeń, koncepcja struktury i analiza wytrzymałościowa
Supervisor
Marcin Figat (FPAE/IAAM) Marcin Figat,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka (Aerospace Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Pages
102
Internal identifier
MEL; PD-5185
Reviewers
Marcin Figat (FPAE/IAAM) Marcin Figat,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tomasz Goetzendorf-Grabowski (FPAE/IAAM) Tomasz Goetzendorf-Grabowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
aerodynamika, obciążenia, skrzydło, usterzenie poziome, samolot, obwiednia obciążeń, struktura, wytrzymałość
Keywords in English
aerodynamics, loads, wing, H-tail, airplane, combined flight envelope, structure, strength
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza obciążeń skrzydła samolotu bezzałogowego na podstawie wybranych specyfikacji certyfikacyjnych. Zaproponowanie jego struktury oraz analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych. Praca jest podzielona na kilka części: - Aerodynamika samolotu – wyznaczenie podstawowych charakterystyk aerodynamicznych - Obciążenia płata wynikające z obwiedni obciążeń dopuszczalnych w locie – wyznaczenie punktu wymiarującego płat, - Obciążenia usterzenia poziomego, z uwagi na nietypową konfigurację samolotu – wyznaczenie punktu wymiarującego usterzenie poziome, - Rozkład obciążeń wzdłuż rozpiętości skrzydła – określenie obciążeń płata, jakim może być poddany podczas lotu, - Zaproponowanie struktury – wstępna koncepcja, - Analiza wytrzymałościowa – wyznaczenie ugięcia i kąta skręcenia skrzydła, sprawdzenie naprężeń w pokryciu i pasach dźwigara, przebadanie konstrukcji kryterium zniszczenia struktur kompozytowych Tsai-Wu Otrzymane wyniki wskazują na to, że zaproponowana struktura sprosta stawianym wymaganiom.
File
  • File: 1
    Ewa_Wanke_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34945

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd04f8ad2217b4d35b9c510a057f8e359/
URN
urn:pw-repo:WUTd04f8ad2217b4d35b9c510a057f8e359

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page