Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The research on the vertical displacements of the building DS „Sezam” located at Górnośląska Street in Warsaw

Aleksandra Sikora, Agata Smolak

Abstract

The main purpose of this graduation work was to study of the effect of absolute vertical displacement of the building called DS „Sezam”. The measurement was taken witihin two periods of time. First took place on 27 June 2015 and second one on 26 and 29 October 2015. In addition it was necessary to use another measurement from previous years (July 2013). The builiding DS „Sezam” is located in Warsaw on the 14 Górnośląska street. The leveling instrument Leica NA3003 was used, and decided to use the method of precise geometric leveling. The Engineering Thesis consist of two parts. The first part of the work includes theoretical information about the methods of measurement and basic issues of displacement. The second one contains a description of the object and analysis of results. The analysis of the vertical displacement revealed that the building has a tendency to deformation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Sikora (FGC) Aleksandra Sikora,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agata Smolak (FGC) Agata Smolak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Badanie przemieszczeń pionowych budynku DS "Sezam" przy ulicy Górnośląskiej w Warszawie
Supervisor
Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Janina Zaczek-Peplinska (FGC/DEIS) Janina Zaczek-Peplinska,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
przemieszczenia pionowe, DS „Sezam”
Keywords in English
vertical displacements, DS „Sezam”
Abstract in Polish
Zasadniczym celem niniejszej pracy inżynierskiej jest pomiar w terenie oraz późniejsza analiza bezwzględnych przemieszczeń pionowych w dwóch okresach pomiarowych. Obiektem, dla którego dokonano tej analizy jest Dom Studencki „Sezam” położony przy ulicy Górnośląskiej 14 w Warszawie. Pomiary odbywały się 27 czerwca oraz 26 i 29 października 2015 roku. Do wykonania zadania posłużono się niwelatorem Leica NA3003, przy użyciu metody precyzyjnej niwelacji geometrycznej. Pracę podzielono na dwie części. Pierwsza zawiera informacje teoretyczne o metodach pomiaru oraz opracowywaniu ich wyników. Ponadto opisane są tutaj podstawowe zagadnienia z zakresu przemieszczeń. Druga zawiera opis badanego obiektu oraz kolejne etapy opracowywania wyników pomiaru dla dwóch interwałów czasu, tj. czerwiec 2015 – październik 2015 oraz lipiec 2013 - październik 2015. Ogólna analiza wyznaczonych przemieszczeń pionowych pozwoliła zaobserwować tendencję budynku do osiadania, jednak tylko niektóre repery, z geodezyjnego punktu widzenia, uległy przemieszczeniu w istotny sposób.
File
  • File: 1
    Sikora, Smolak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4941

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd00803da24104b51bd0e1fd6f3f3cbd9/
URN
urn:pw-repo:WUTd00803da24104b51bd0e1fd6f3f3cbd9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page