Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and development of digitally controlled analog sinusoidal waveform generator with current output

Marcin Obiedziński

Abstract

The subject of this thesis was design and development of the digitally controlled analog sinusoidal waveform generator with both current and voltage output was designed and then built. The amplitude and frequency can be controlled via a computer. This device could find practical use in detecting metal in food products. The first part of this thesis describes different types of sinusoidal waveform generators. It lists all their key parameters and groups them according to the way of generation of sinusoidal waveform and types of electronic components they use. Various schemas paired with example configurations are presented. Different generator circuits were discussed and one was chosen as best suiting the project. The practical part of the thesis presents specifically how the generator was developed. It also contains the descriptions and circuit schemas of all the modules of the device. This part of the paper also shows the experimental simulation of how the generator works using the Tine-TI program. Next, the software controlling the generator that was developed as part of this paper is described. The software handles communication between the microcontroller and the computer. After the generator was developed, a number of tests were carried out to make sure that it is working correctly. The paper shows example output signals of the device. The total harmonic distortion of these signals was measured. The frequency and amplitude values of output signals were measured. For the obtained results which analysis of measurement uncertainties was carried out. The results of the measurements allowed formulation of final conclusion and the possibilities of further development of the device.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Obiedziński (FM) Marcin Obiedziński,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Projekt i wykonanie analogowego generatora sinusoidalnego z wyjściem prądowym sterowanego cyfrowo
Supervisor
Maciej Kachniarz (FM/IMBE) Maciej Kachniarz,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Elektroniczne Systemy Pomiarowe
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-02-2019
Issue date (year)
2019
Pages
80
Reviewers
Maciej Kachniarz (FM/IMBE) Maciej Kachniarz,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Jacek Salach (FM/IMBE) Jacek Salach,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
generator sinusoidalny, źródło prądowe, mikrokontroler, transmisja szeregowa
Keywords in English
sinusoidal waveform generator, current source, microcontroller, serial communication
Abstract in Polish
W ramach niniejszej pracy inżynierskiej zaprojektowano, a następnie wykonano prototyp generatora przebiegu sinusoidalnego z wyjściem prądowym i napięciowym. Opracowano również oprogramowanie, umożliwiające zmianę wartości amplitudy i częstotliwości sygnałów wyjściowych z poziomu komputera. Urządzenie to zostało skonstruowane z myślą o zastosowaniu w detektorze metalu w produktach spożywczych. W początkowej części pracy dokonano przeglądu stanu wiedzy na temat generatorów drgań sinusoidalnych. Opisano charakteryzujące je parametry oraz dokonano ich podziału ze względu na sposób uzyskiwania drgań, jak również na zastosowane elementy bierne, wchodzące w skład obwodu rezonansowego. Zaprezentowano przykładowe konfiguracje tych układów wraz z ich schematami. Następnie omówiono działanie generatorów funkcyjnych. Przedstawiono istniejące układy, spełniające kryteria stawiane przed opracowanym projektem i uzasadniono dokonany wybór. W kolejnym rozdziale omówiony został dobór odpowiedniego zestawu uruchomieniowego mikrokontrolera. Część praktyczna pracy prezentuje szczegóły budowy zaprojektowanego generatora. Zawiera opis i analizę poszczególnych bloków funkcyjnych urządzenia, a także ich dokładne schematy elektryczne. W tej części pracy przeprowadzono również symulację działania zaprojektowanego źródła prądowego w programie Tina-TI. Następnie opisano wykonanie urządzenia, które umieszczone zostało w obudowie wraz z odpowiednimi złączami. W kolejnym rozdziale znajduje się opis części programowej projektu. Omówiono w nim komunikację pomiędzy mikrokontrolerem a komputerem oraz potencjometrami cyfrowymi wraz z opisem użytych interfejsów komunikacyjnych. Przedstawiono działanie głównej pętli programu, jak również jego najważniejszych funkcji. Po zaprojektowaniu urządzenia i zbudowaniu prototypu przeprowadzono szereg badań, mających na celu sprawdzenie jego poprawnego działania. Przedstawiono przykładowe przebiegi sygnałów wyjściowych generatora. Następnie zmierzono współczynnik zawartości harmonicznych generowanych przebiegów sinusoidalnych. Dokonano pomiarów wartości częstotliwości i amplitudy sygnałów wyjściowych, dla których przeprowadzono analizę niepewności pomiarowych. Uzyskane wyniki pozwoliły na sformułowanie wniosków oraz wskazanie możliwości rozwoju zaprojektowanego urządzenia.
File
  • File: 1
    MT_1st_259061.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31915

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTd00495e3a2ce43b5b81e74ada593bfe0/
URN
urn:pw-repo:WUTd00495e3a2ce43b5b81e74ada593bfe0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page