Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a warehouse facility placed in a precisely defined location

Natalia Martyna Kowalska

Abstract

The thesis presents a project of a warehouse facility placed in a precisely defined location. The aim of this dissertation is to construct a beneficial solution not only according to the logistic goal, but also demands and requirements of the client. The scope of this project comprises characteristics of selected location of previously mentioned warehouse unit, determination of logistic task of the facility, design proposal of the warehouse, dimensioning of the material flow process, evaluation of the variant, summary and conclusions. First stage of the work presents the requirements and limitations resulting from the Local Spatial Development Plan for the parcel on which the storage facility is to be built. Moreover, its characteristics have been included as well. Later, the logistic task was defined, both the flows and forms of loads were distinguished in the warehouse. Second chapter describes selected storage technologies, assembling techniques and internal transport technologies. The material flow rate has been determined in the planned storage facility, to be illustrated and described in the next steps. The next part was devoted to calculation of transport cycles, labor consumption of devices and the necessary number of means of transport and their operators based on the presentation of the schedule of tasks implementation. The project also includes the calculation of expenditures for the designed facility and the annual operating costs generated in the warehouse. Finally for the assessment of logistic solutions are presented, the obtained results are discussed, summary of the design solution and conclusions are provided. In the final part merits of design measures, solution and project evaluation as well as results are published.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Martyna Kowalska (FT) Natalia Martyna Kowalska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt obiektu magazynowego w ściśle określonej lokalizacji
Supervisor
Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Konrad Lewczuk (FT/TSEL) Konrad Lewczuk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Michał Kłodawski (FT/TSEL) Michał Kłodawski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
obiekt magazynowy, technologia transportu wewnętrznego, technologia magazynowania, proces przepływu, jednostki ładunkowe
Keywords in English
warehouse facility, internal transport technology, storage technology, processing, loading units
Abstract in Polish
Praca dyplomowa przedstawia projekt magazynu umiejscowiony w ściśle określonej lokalizacji. Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie korzystnego rozwiązania wg zadania logistycznego oraz potrzeb i wymagań klienta. Zakres projektu obejmuje charakterystykę wybranej lokalizacji obiektu magazynowego, sformułowanie zadania logistycznego dla projektowanego obiektu, wariant projektowy magazynu, zwymiarowanie procesu przepływu materiałów, ocenę wariantu, podsumowanie i wnioski. W pierwszym etapie pracy przedstawiono wymogi oraz ograniczenia wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki, na której powstać ma obiekt magazynowy, dokonano również jej charakterystyki. Następnie zdefiniowano zadanie logistyczne oraz zidentyfikowano przepływy i postać ładunkową w magazynie. W rozdziale drugim dokonano opisu wybranych technologii składowania, kompletacji oraz technologii transportu wewnętrznego. Zwymiarowano natężenie przepływu materiału w projektowanym obiekcie magazynowym, które następnie zobrazowano i opisano. Dalsza część została poświęcona przedstawieniu harmonogramu realizacji zadań, na podstawie którego zwymiarowano ww. obiekt poprzez obliczenie cykli transportowych, pracochłonności urządzeń i niezbędnej liczby środków transportu i ich operatorów. Projekt obejmuje także wyliczenie nakładów na projektowany obiekt oraz rocznych kosztów eksploatacyjnych generowanych w magazynie. W końcowej części zamieszczono wartości mierników projektowych, oceny rozwiązań logistycznych, przedyskutowano otrzymane wyniki, zamieszczono podsumowanie rozwiązania projektowego oraz wnioski.
File
  • File: 1
    pr_inz_Natalia_Kowalska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31186

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcffee0be0d9947679016700b34d23601/
URN
urn:pw-repo:WUTcffee0be0d9947679016700b34d23601

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page