Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego z garażem podziemnym

Nina Sobolewska

Abstract

Subject of the Thesis is a project of selected construction elements of a residential building with four overland floors and one underground floor, located in Piaseczno. Academic part of the Thesis describes history of reinforced concrete constructions, characteristics of reinforced concrete as construction material and norm requirements accordingly with PN-EN 1992-1-1 relevant for reinforcement of bended, compressed and twisted elements. The other part of the Thesis project consists of a technical description of the building and static-endurance calculations of elements such as ceiling of repeatable floor, ceiling bar, a pillar, pillar’s foot and stairs. There are also attached clapboard images and reinforcement images of dimensioned elements. Analysed were bending capacity, gripping capacity, shear capacity, twisting capacity, yielding and scratching. All images were created with Autodesk AutoCAD 2019 programme. Analytical models of projected elements were created with Autodesk Robot Structural Analysis 2019. All calculations were made accordingly with European norms. Norm sheet and bibliography can be found at the end of the Thesis.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Nina Sobolewska (WIL) Nina Sobolewska Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego z garażem podziemnym
Promotor
Marcin Lech Niedośpiał (WIL/IIB) Marcin Lech Niedośpiał Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)
Kierunek / specjalność studiów
, Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
26-08-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
133+teczka z załącznikami
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5575
Recenzenci
Marcin Lech Niedośpiał (WIL/IIB) Marcin Lech Niedośpiał Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Maria Włodarczyk (WIL/IIB) Maria Włodarczyk Instytut Inżynierii Budowlanej (WIL/IIB)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
konstrukcja żelbetowa, zestawienie obciążeń, kombinacje obciążeń, stan graniczny nośności, stan graniczny użytkowalności, siły wewnętrzne, wymagania normowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
reinforced concrete construction, juxtaposition of loads, combination of loads, carrying capacity limit, exploitation limit, internal forces, norm requirements
Streszczenie w języku polskim
Tematem pracy jest projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej mieszczącego się w Piasecznie. W teoretycznej części pracy opisano historię konstrukcji żelbetowych, scharakteryzowano żelbet jako materiał konstrukcyjny oraz przytoczono normowe wymagania wg PN-EN 1992-1-1 dotyczące zbrojenia elementów zginanych, ściskanych i skręcanych. Druga część pracy zawiera opis techniczny budynku oraz obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów takich jak strop kondygnacji powtarzalnej, belka stropowa, słup, stopa słupa oraz schody. Załączono także rysunki szalunkowe oraz zbrojeniowe wymiarowanych elementów. Analizowano nośność na zginanie, nośność na ściskanie, nośność na ścinanie, nośność na skręcanie, ugięcie i zarysowanie. Wszystkie rysunki zostały wykonane za pomocą programu Autodesk AutoCAD 2019. Modele analityczne projektowanych elementów stworzono w programie Autodesk Robot Structural Analisys 2019. wszystkie obliczenia wykonano w oparciu o normy europejskie, zestawienie norm oraz bibliografia zostały umieszczone na końcu pracy.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca_inżynierska_Sobolewska_Nina_276632.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 30258

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTcfeecb42b7194243905909c2d5004f44/
URN
urn:pw-repo:WUTcfeecb42b7194243905909c2d5004f44

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony